Krajem septembra, Branko Džinović, nastavnik harmonike u našoj školi je učestvovao u obeležavanju jubileja 40 godina od osnivanja katedre za harmoniku na Anton Brukner Univerzitetu u austrijskom Lincu. Tom prilikom, Branko Džinović je održao predavanje o novoj srpskoj muzici za harmoniku i nastupio na harmonici i bandoneonu.