На часу Грађанског васпитања, 25.5, ученици 1. и 4.разреда СМШ су били домаћини ученицима завршних разреда ОМШ. Да ли је тежак пријемни испит, који одсеци се могу уписати у СМШ, да ли је могуће паралелно школовање… питања су на која су старији ученици одговарали својим млађим друговима. Разговор је организовала професорка психологије и стручни сарадник Мајда Марић.