Гудачки оркестар
Основне музичке школе Ватрослав Лисински 2013. године
Ј Пахелбел Канон