Zakoni i podzakonski propisi

STATUT, 28.06.2019.

Odgovornost zaposlenog

Zakon o osnovnom obrazovanju

Komentar zakona o osnovnom obrazovanju

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Komentar zakona o srednjem obrazovanju

Zakon o radu

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Poseban kolektivni ugovor

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika u OŠ -novi

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o standardima postignuća za kraj srednjeg obrazovanja

Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zamenarivanje

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi

Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidenciji i javnih isprava u Osnovnoj školi

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o polaganju opšte i umetničke mature

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje

Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na IOP, njegovu primenu i vrednovanje

Pravilnik o obavljanju društveno -korisnog, odnosno humanitarnog rada

Pravilnik o učeničkim zadrugama

Pravilnik o upisu u SŠ

Vođenje evidencija u smislu ZOSOV-a i ZZPL

Nastavni planovi i programi

Nastavni plan i program-osnovna škola

Nastavni plan i program-srednja škola

Pravilnici

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaaštiti i bezbednosti učenika

Pravilnik zaštite od požara

Pravilnik o uzbunjivanju

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika

Pravilnik o ispitima

Pravilnik o polaganju prijemnog ispita za OMŠ

Pravilnik o evidenciji, praćenju i izveštavanju

Pravilnik o eviden, praćenju i izveštavanju

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor učenika generacije

Pravilnik o bezbednosti IKT sistema

Plan preventivnih mera – COVID

Poslovnici

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik o radu Saveta roditelja

Poslovnik o radu Nastavničkog veća

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta

Ostala akta škole

Školsko razvojno planiranje 2014-2019 

Godišnji plan rada škole 2018-19

Izveštaj o radu škole 2017-18

Integralni izveštaj direktora za školsku 2016-17.

NOVA zakonska rešenja kroz ceo ZOSOV

RADNO pravni status zaposlenih novi ZOSOV

Odgovornost zaposlenog novi ZOSOV