• По препоруци стручног тима Пројекта државне матуре, формиран је Школски тим кога чине директор школе, стручни сарадник – психолог и два представника Наставничког већа. Дана 03.03.2022г., Школски тим је прошао онлајн обуку за друго пилотирање државне матуре. У очекивању да од организатотра добијемо детаљније информације у вези са овом темом, све заинтересоване наставнике, ученике и родитеље упућујемо да додатна обавештења потраже на следећим адресама: