Календар пријемног испита за упис у Средњу музичку школу, за школску 2016/17

 Време Активност
ПЕТАК-ПОНЕДЕЉАК

20-23. МАЈ

08-15 ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Потребна документација

1.                    Пријава

2.                    Потврда школе, да је ученик уписан у завршни разред омш

3.                    Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година

 

ПОНЕДЕЉАК

23. МАЈ

ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ БАЛЕТСКЛЕ ШКОЛЕ
УТОРАК

24. МАЈ

ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
ПОНЕДЕЉАК

30. МАЈ

10.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

– главни предмет

УТОРАК

31. МАЈ

10.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

– теорија

11.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

– солфеђо

СРЕДА

01.ЈУН

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ЧЕТВРТАК

02. ЈУН

10.00 ДИКТАТ (Теоретски одсек, Музичка продукција)

БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ– класичан балет

10.00 СОЛФЕЂО (Вокално-инструментални одсек)
11.00 ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ (Теоретски одсек, Музичка продукција)
ПЕТАК

03.ЈУН

10.00 – 20.00 ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (Вокално-инструментални одсек)

БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ – савремена игра

СУБОТА

04.ЈУН

10.00 – 20.00 УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА (Теоретски одсек, Музичка продукција)

БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ – народна игра

Напомена: (Ученици који полажу пријемни на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму теоретског одсека а добијају бодове за сваки одсек понаособ)

ЧЕТВРТАК

09. ЈУН

до 08.00 ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ЧЕТВРТАК

09.ЈУН

08.00 – 16.00 ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ
ЧЕТВРТАК

09.ЈУН

08.00 – 16.00 ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПЕТАК

10. ЈУН

до 12.00 КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ
НЕДЕЉА

19. ЈУН

од 08.00 Прелиминарни резултати завршног испита у ОШ
ПЕТАК

24. ЈУН

до 08.00 Коначни резултати завршног испита у ОШ
ПЕТАК 24.ЈУН од 08.00 – 16.00 УПИС УЧЕНИКА (МШ, БШ)