КАЛЕНДАР ПРОВЕРЕ МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ

 

 ЗА ПРИЈЕМ У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

 

 школска 2020/2021. година

Датум Активност
до 15.06.

 

Пријем пријава:

– мејлом (prijemni.lisinski@gmail.com)

– лично (у Секретаријату школе радним данима 8:00 – 15:00)

17.06. Објављивање распореда провере музичких способности
20 – 21.06.

 

Провера музичких способности суботом и недељом 10:00 – 13:30 и 15:00 – 19:00 у просторијама издвојеног одељења у Жаркову – ОШ „Љуба Ненадовић“, стара зграда
24.06. Објаљивање прелиминарне бодовне листе до 14 часова и информације о броју слободних места по инструменту
24.06.  Термини за подношење жалби, Секретаријат школе до 15:00 и мејлом до 20:00 часова
26.06. Објављивање коначне бодовне листе од 14:00 часова

 

27. – 29.06. Пријављивање листе жеља:

– мејлом (prijemni.lisinski@gmail.com)

– лично 29.06. (у Секретаријату школе 8:00 – 19:00)

01.07. Прелиминарна листа примљених кандидата
01.07. Термини за подношење жалби, Секретаријат школе до 15:00 и мејлом до 20:00 часова
03.07. Коначна листа примљених кандидата
06. – 07.07. Упис ученика у 1. разред ОМШ

Календар можете преузети испод

КАЛЕНДАР ПРОВЕРЕ МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ОМШ