Na klavirskom takmičenju „Binički” naši učenici su postigli ove rezultate:

 

  1. Sofija Milanović, 2.OMŠ, klasa prof. Dalida Vujadinović–Topalović, I-3 nagrada, 97 poena

2. Elena Živković,1.OMŠ, klasa prof.Elena Šever, I-6 nagrada, 95 poena

3. Marija Keča, 2.OMŠ, klasa prof. Dalida Vujadinović–Topalović, II-1 nagrada,89 poena

4. Maša Jejina, 3.OMŠ, klasa prof.Aleksandra Ravnjak, I-3 nagrada, 96 poena