U ponedeljak, 11.aprila, Gudački odsek naše škole je održao koncert u Biblioteci Grada Beograda na kome su se predstavili učenici Odseka koji se pripremaju za predstojeće Republičko takmičenje.

KONCERT UČENIKA GUDAČKOG ODSEKA
MŠ „VATROSLAV LISINSKI”
U
BIBLIOTECI GRADA BEOGRADA
11.4.2016. u 19 č

1. Anka Nola, violina, pripremni raz.
Klasa: Mira Aćimović
Korepetitor: Sanja Zlatojević
F. Zajc: Koncert D-dur, I stav

2. Lazar Skokić, violoncelo, III omš
Klasa: Tijana Vašcić
Korepetitor: Sanja Zlatojević
A.Vivaldi: Koncert C-dur, I stav
Evlahov: Romansa

3. Dušan Katić, violina, III omš
Klasa: Marija Lukić
Korepetitor: Jovanka Ristić
G. Perlman: Izraeli Koncertino
P. I. Čajkovski: Napolitanska
pesma

4. Strahinja Mitrović, kontrabas, IV omš
Klasa: Bogdan Živanović
Korepetitor: Sanja Zlatojević
Botesini Đovani: Tarantela

5. Teodora Jovanović, violina, V omš
Klasa: Mira Aćimović
Korepetitor: Sanja Zlatojević
F. Krajsler: Sicilijana i Rigodon

6. Ana Mandžo, violina, VI omš
Klasa: Donka Đorelijevski
Korepetitor: Bojana Grče
A.Dvoržak: Romantični komad
V.Peričić: Pesma i Igra

7. Aleksa Šepec, kontrabas, IV omš
Klasa: Bogdan Živanović
Korepetitor: Sanja Zlatojević
S. Kusevicki: Koncert op. 3, I
stav

8. Tamara Dakić, violina, VI omš
Klasa: Olivera Savić
Korepetitor: Nevena Matić
Š. Berio: Koncert a-moll, I stav

9. Tijana Nikolić, violina, I smš
Klasa: Vera Ilić
Korepetitor: Sanja Zlatojević
P. Sarasate: Malagenja

10. Đorđe Stekić i Isidora Isaković, Duo
violina, klavir, III smš
Klasa: Mina Nikolić
G. F. Hendl: Sonata D-dur, I i II
stav

11. Petar Petkovic, kontrabas, II smš
Klasa: Bogdan Živanović
Korepetitor: Sanja Zlatojević
V. Pihl: Koncert D-dur,
I stav

12. Danijel Kostić, violina, I smš
Klasa: Nevenka Martinić
Korepetitor: Nevena Matić

13. Lazar Pavlović, kontrabas, IV smš
Klasa: Saša Kulenović
Korepetitor: Milena Petrović
P. Sarasate: Romansa
Andaluza
F. A. Hofmajster:
Koncert C-dur, I stav

14. Jana Susuri, violončelo, IV smš
Klasa: Milutin Mladenović
D. Despic: Monolog

15. Marija Radovanović, violina, I smš
Klasa: Dušica Mladenović
M. Miletic: Ples za
violinu solo

16. Emilija Mladenović, violončelo, III
smš
Klasa: Milutin Mladenović
Korepetitor: Natalija Mladenović
S. Rahmanjinov:
Vokaliza

17. Katarina Mrvić, violina, IV smš
Klasa: Vera Ilić
Korepetitor: Sanja Zlatojević
H. Vjenjavski:
Poloneza D-dur