Još jednom čestitamo i posebno pominjemo imena laureata ovogodišnjeg memorijala „Dušan Protić”2018. i njihovih profesora:

Miloš Buljančević, solo pevanje, I OMŠ

   OMŠ„Vladimir Đorđević, Jagodina

                             kl. Marijana Veselinović

                           kl. sar. Dušan Jovičić

 

Mina Marjanović, harfa, II OMŠ

        MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd

                           kl. Marija Đurđević–Pavlović

                       

Iva Sokač, harmonika, III OMŠ

   OMŠ„Vladimir Đorđević, Beograd

                             kl. Aleksandar Popović

 

Nađa Komlenić, violina, IV OMŠ

   MŠ„Petar Kranjčević„, Sremska Mitrovica

                           kl. Olivera Milić – Hiršer

                             kl. sar. Aleksandar Cundra

 

Miona Topalović, violina, II SMŠ

    MŠ„Vatroslav Lisinski“, Beograd

                             kl. Mina Aleksić

                        kl. sar. Ana Rančić

Strahinja Mitrović, kontrabas, II SMŠ

     MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd

                            kl. Bogdan Živanović

                           kl. sar. Sanja Zlatojević

 

                  Nikola Milosavljević, gitara, II S

                     MŠ „Vatroslav Lisinski, Beograd

                             kl. Igor Ivić

                    

              Matija Nišević, klarinet, III S

           MŠ„Vatroslav Lisinski, Beograd

                             kl. Ljubiša Jovanović

                        kl. sar. Olga Petrović

 

                  Duo „LANINAS

                    Marija Radovanović i Nina Petrović

                  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd

                             kl. Bojana Staorović