„Ćutimo, svi se gledamo, smejemo, iznutra se događa veliki prasak pun ponosa, sreće i misli o tome kako smo došli do jednog bitnog kraja, za kojim sledi početak nove faze našeg života. Delili smo ovih nekoliko godina koje su prohujale brže nego što su smele: od nesigurnih upoznavanja na početku stigli smo do komfora koji nam je pružio katkad sigurnost, a nekad nas primoravao da iz njega izađemo. Razvijali smo se zajedno. Momenti sreće u svakom danu koji su polako prolazili, sada već odavno u našoj prošlosti, sveli su se na jedno veče gde više nije bilo razlike ko je ko, šta smo uradili, gde ćemo ići, u toj jednoj večeri smo se svi voleli beskrajno…”

Tijana Nikolić, maturantkinja MŠ„Vatroslav Lisinski”

 

Na slici: maturanti sa razrednim starešinama i direktorom škole na maturskoj večeri