Rezultati učenika klavirskog odseka:

 

Jovana Popović II r. OMŠ, klasa: R. Petrović –I nagrada

Hrelja Stojadinović II r. OMŠ, klasa: R.Petrović – I nagrada

Magdalena Stanić IV r. OMŠ, klasa: V. Pekmezović – II nagrada

Katarina Opačić IVr. OMŠ, klasa: D. Radulović – I nagrada

Luka Vraneš Ivr. OMŠ, klasa: R.Petrović – II nagrada

Sunčica Matić V r. OMŠ, klasa: D. Radulović – I nagrada

Jovana Milićević VI r. OMŠ, klasa: R. Petrović – I nagrada

Anđela Stolić VI r. OMŠ, klasa: R. Petrović –II nagrada

Irina Aničić VI r. OMŠ, klasa: R. Petrović – I nagrada

Rada Mladenović VI r. OMŠ, klasa: V.Popović – I nagrada

 

U žiriju  I –III r. OMŠ: prof. Sofija Mladenović Dokić

U žiriju  IV –VI r. OMŠ: prof.Ranka Petrović

 

 

Rezultati gudačkog odseka:
 
 
Vojin Marinković,IV OMŠ 95 bodova I nagrada
Pavle Tasovski, IV OMŠ 95 bodova I nagrada
Ikonija Stanković, IV OMŠ 80 bodova II nagrada
Katić Dušan IV razred , 82 boda,II nagrada
Verica Milovanović, IV OMŠ 78 bodova III nagrada
Klasa: Donka Đorelijevski
Katić Dušan, IV razred II nagrada, 82 boda
Klasa: Marija Lukić