Резултати ученика клавирског одсека:

 

Јована Поповић II р. ОМШ, класа: Р. Петровић –I награда

Хреља Стојадиновић II р. ОМШ, класа: Р.Петровић – I награда

Магдалена Станић IV р. ОМШ, класа: В. Пекмезовић – II награда

Катарина Опачић IVр. ОМШ, класа: Д. Радуловић – I награда

Лука Вранеш Ivр. ОМШ, класа: Р.Петровић – II награда

Сунчица Матић V р. ОМШ, класа: Д. Радуловић – I награда

Јована Милићевић VI р. ОМШ, класа: Р. Петровић – I награда

Анђела Столић VI р. ОМШ, класа: Р. Петровић –II награда

Ирина Аничић VI р. ОМШ, класа: Р. Петровић – I награда

Рада Младеновић VI р. ОМШ, класа: В.Поповић – I награда

 

У жирију  I –III р. ОМШ: проф. Софија Младеновић Докић

У жирију  IV –VI р. ОМШ: проф.Ранка Петровић

 

 

Резултати гудачког одсека:
 
 
Војин Маринковић,IV ОМШ 95 бодова I награда
Павле Тасовски, IV ОМШ 95 бодова I награда
Иконија Станковић, IV ОМШ 80 бодова II награда
Kaтић Душан IV разред , 82 бода,II награда
Верица Миловановић, IV ОМШ 78 бодова III награда
Класа: Донка Ђорелијевски
Катић Душан, IV разред II награда, 82 бода
Класа: Марија Лукић