Бојана Бабић, I награда ( 99 поена)
Рада Младеновић, I награда ( 99 поена)
Вељко Митровић, I награда ( 97 поена)
Класа  Владимир Поповић

Анастасија Јевтић, I награда ( 93 поена)

Растко Лабан, I награда ( 97 поена)

Класа Софија Младеновић

Јанко Љубојевић, I награда ( 92 поена)
Андреа Поњавић, I награда ( 90 поена)

Класа Павле Илић

Јана Ресановић IIр, I награда ( 93 поена)
Милица Живуловић III р, II награда
теа Пантелић V р, II награда ( 86поена)

Класа Марина Дамјановић

Милица Ранђић, II награда ( 86 поена)

Класа Ана Маркишић

Милица Пантић, II награда ( 85 поена)

Класа Гордана Живковић