Bojana Babić, I nagrada ( 99 poena)
Rada Mladenović, I nagrada ( 99 poena)
Veljko Mitrović, I nagrada ( 97 poena)
Klasa  Vladimir Popović

Anastasija Jevtić, I nagrada ( 93 poena)

Rastko Laban, I nagrada ( 97 poena)

Klasa Sofija Mladenović

Janko Ljubojević, I nagrada ( 92 poena)
Andrea Ponjavić, I nagrada ( 90 poena)

Klasa Pavle Ilić

Jana Resanović IIr, I nagrada ( 93 poena)
Milica Živulović III r, II nagrada
tea Pantelić V r, II nagrada ( 86poena)

Klasa Marina Damjanović

Milica Ranđić, II nagrada ( 86 poena)

Klasa Ana Markišić

Milica Pantić, II nagrada ( 85 poena)

Klasa Gordana Živković