GITARA Subota, 09. 03. 2019.
Srednja škola
I razred SMŠ  
1. Ivan Pavlović
MŠ “ Dr Vojislav Vučković“, Beograd I-1 nagrada (95,33 poena)
kl. Milkica Ponjavić
2. Katarina Vastano
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-3 nagrada (90,67 poena)
kl. Milana Benedek
3. Uroš Jaćević
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada (94,33 poena)
kl. Amalia Miler
4. Dušan Petković  
MŠ „Josip Slavenski“, Beograd I-4 nagrada (90 poena)
kl. Igor Ivić
III razred SMŠ  
1. Nikola Milosavljević
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd III nagrada (78 poena)
kl. Igor Ivić
2. Tamara Radulović
MŠ „Josip Slavenski“, Beograd II-1 nagrada (87,66 poena)
kl. Dejan Brkić
3. Milica Ristić
MŠ “ Dr Vojislav Vučković“, Beograd I-1 nagrada (99 poena)
kl. Milkica Ponjavić LAUREAT
4. Jovana Anđelković
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada (94 poena)
kl. Igor Ivić
5. Katarina Zlatković
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-2 nagrada (80,33 poena)
kl. Amalia Miler
IV razred SMŠ  
1. Matija Bajić
MŠ „Stanković“, Beograd I-1 nagrada (95 poena)
kl. Slobodan Milivojević
2. Bisenija Matić
MŠ “ Dr Vojislav Vučković“, Beograd I-2 nagrada (94 poena)
kl. Milkica Ponjavić
3. Ana Nedeljković
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-3 nagrada (91,33 poena)
kl. Milan Dereta