Na kraju školske 2018/2019. godine još jednom pominjemo imena naših profesora koji su se izdvojili svojim rezultatima, motivacijom, entuzijazmom i posvećenošću …

Saša Kesić                                             Amalija Miler                   Mina Aleksić

Vesna Ivanović                                     Milka Marković                Verica Pekmezović

Ljubica Matić                                       Bogdan Živanović            Odsek duvača

 

Kolektiv Muzičke škole „Vatroslav Lisinski”