… još jednom pominjemo kolege koje su se istakle svojim rezultatima i pokazale profesionalizam, istinsku posvećenost, smisao za timski rad i entuzijazam:

Dragan Petrović             Ivana Popović               Igor Ivić

Bogdan Živanović          Dušica Mladenović    Sofija Mihajlović

Elena Šever                     Saša Kesić                       Mira Aćimović

Miodrag Krstić               Mina Aleksić                 Vlada Vasiljević

 

Kolektiv Muzičke škole „Vatroslav Lisinski”