Ученици ромске националне мањине који желе да буду бодовани под посебним условима, неопходно је да се пријаве Министарству просвете ради евиденције, најкасније до 31. маја 2016. године.