OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE

(PRIPREMNI RAZRED, OMŠ I SMŠ)

 

 

 I SMŠ – SVEČANI PRIJEM 01.09.2017. u 12:00 ČASOVA U SALI ŠKOLE NA BANOVOM BRDU, ul. Straše Pindžura ½

 

 

– IV SMŠ 01.09.2017. u 11:30 –  ČAS RAZREDNOG STAREŠINE 

OSTALI UČENICI SMŠ DOLAZE PO RASPOREDU KOJI JE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE

 

 

SVI UČENICI OMŠ TREBA DA SE JAVE SVOJIM NASTAVNICIMA 01.09.2017. U TERMINU OD 10-15 ČASOVA

 

 

PRIPREMNI RAZRED – RODITELJSKI SASTANAK 07.09.2017. U 19:00 ČASOVA U SVEČANOJ SALI NA BANOVOM BRDU, ul. Straše Pindžura ½