Музичка школа „Ватрослав Лисински“ ће од 20.02.2021. године
организовати припремну наставу из солфеђа и теорије за

полагање пријемног испита за упис у СМШ

Дан

Време Наставник
ПОНЕДЕЉКОМ 18:15 Наставници ће се смењивати
СРЕДОМ 17:45 Сандра Дабић
ПЕТКОМ 18:30 Татјана Бабић