У Ректорату Београдског универзитета, 2.септембра у 11 часова, професор солфеђа Саша Кесић одбранио је докторски рад са темом „Теорија приказивања квир идентитета у савременој источноевропској уметности и култури”. Комисију су чинили и ментор проф.Марина Грзинић из Беча и коментор проф.Мишко Шуваковић из Београда.