Овде можете преузети документа о одлуци о додели уговора за јавну набавку радова – зидарски радови

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

Документ 5

Документ 6