Основна музичка школа

Упис у наредни разред

Свечана сала школе

понедељак, 29. јун               8.00 – 20.00 часова

уторак, 30. јун                        8.00 – 20.00 часова

 

Потребна документација:

– ђачка књижица

– читко попуњена уписна пријава ( може бити преузета на сајту школе или лично у школи, при упису)

– попуњена листа/ сагласност за изборни предмет ( лично у школи, при упису)