Меморијал „Душан Протић“

Отворено такмичење музичке школе

Ватрослав Лисински

 

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да се и ове године одржава

отворено школско такмичење

МЕМОРИЈАЛ „ДУШАН ПРОТИЋ“

У музичкој школи „Ватрослав Лисински“.

Такмичење ће се одржати од 27.02. до 06.03.2016.

Рок за достављање пријава је17. фебруар 2016. године.

Пријаве можете доставити поштом, лично или email-ом на адресу: takmicenje.mslisinski@gmail.com и mslisinski.beograd@gmail.com.

Уз пријаву доставити и доказ о уплати.

Донација за такмичење износи 3000 динара за ученике основне музичке школе и 3500 динара за ученике средње музичке школе .

Достављамо вам пропозиције, списак чланова жирија,  образац пријаве и правилник.

 

ДОБРО ДОШЛИ

 

 

Зоран Готовчевић, директор МШ „В. Лисински“

ПРОПОЗИЦИЈЕ

 

Клавир Вилоина, виола виолончело
За све разреде : Слободан програм, две или више композиција по слободном избору За све разреде : Слободан програм, две или више композиција по слободном избору
II разред ОМШ:трајање програма до 5 минута II разред ОМШ:трајање програма до 5 минута
III разред ОМШ: трајање програма до 7 минута III разред ОМШ: трајање програма до 7 минута
IV разред ОМШ: трајање програма до 9 минута IV разред ОМШ: трајање програма до 9 минута
Vразред ОМШ: трајање програма до 11 минута Vразред ОМШ: трајање програма до 11 минута
VIразред ОМШ: трајање програма до 13 минута VIразред ОМШ: трајање програма до 13 минута
Iразред СМШ: трајање програма до 15 минута Iразред СМШ: трајање програма до 15 минута
IIразред СМШ: трајање програма до 18 минута IIразред СМШ: трајање програма до 18 минута
IIIIIVразред СМШ: трајање програма до 22 минута IIIIIVразред СМШ: трајање програма до 22 минута

Програм се у целости изводи напамет

 

 

 

Гитара и харфа Хармоника
За све разреде : Слободан програм, две или више композиција по слободном избору За све разреде : Слободан програм, две или више композиција по слободном избору
II разред ОМШ:трајање програма до 5 минута II разред ОМШ:трајање програма до 5 минута
III разред ОМШ: трајање програма до 7 минута III разред ОМШ: трајање програма до 7 минута
IV разред ОМШ: трајање програма до 9 минута IV разред ОМШ: трајање програма до 9 минута
Vразред ОМШ: трајање програма до 11 минута Vразред ОМШ: трајање програма до 11 минута
VIразред ОМШ: трајање програма до 13 минута VIразред ОМШ: трајање програма до 13 минута
Iразред СМШ: трајање програма до 15 минута Iразред СМШ: трајање програма до 15 минута
IIразред СМШ: трајање програма до 18 минута IIразред СМШ: трајање програма до 18 минута
IIIIIVразред СМШ: трајање програма до 22 минута IIIIIVразред СМШ: трајање програма до 22 минута

Програм се у целости изводи напамет

 

ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И СОЛО ПЕВАЊЕ

Право учешћа на такмичењу имају

 ученици основних и средњих школа

Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон Соло певање
За све разреде : Слободан програм, две или више композицијапо слободном избору Слободан избор програма, две или више композиција различитих стилова
II разред ОМШ:трајање програма до 5 минута

III разред ОМШ: трајање програма до 7 минута

IV разред ОМШ: трајање програма до 9 минута

Vразред ОМШ: трајање програма до 11 минута-флаута

VIразред ОМШ: трајање програма до 13 минута-флаута

I и II разред СМШ: трајање програма до 15 минута

III иIVразред СМШ: трајање програма до 22 минута

IIразред ОМШ: трајање програма до 5 минута
I и IIразред СМШ: трајање програма до 10 минута
IIIи IVразред СМШ:трајање програма до 12 минута

Најмање једна композиција напамет.

 

КОНТРАБАС

Право учешћа на такмичењу имају

 ученици основних и средњих школа

Програм:

 

II разред ОМШ: Две композиције по слободном избору
III разред ОМШ: Две композиције по слободном избору
IV разред ОМШ: Две композиције по слободном избору
I разред СМШ: Две или више композиција по слободном избору
II разред СМШ: Две или више композиције по слободном избору
IIIразред СМШ: 1. Концерт I или II и III став

2. Комад по слободном избору

IV разред СМШ: 1. Концерт I или II и III став

2. Комад по слободном избору или два става из свите Ј.С. Баха или Х. Фрибе

 

Програм се у целости изводи напамет.

 

Такмичари самостално организују корепетиторе. Уколико је потребан клавирски сарадник, организаторима се пријављује  потреба  у формулару пријаве ( Напомена) и додатно се финансијски надокнадђује у зависности од категорије.

Ж И Р И

 

Клавир ОМШ од IIVразреда

 

1. Ана Јовановић, МШ „Д. Јенко“Београд

2. Маја Вуковић, МШ“ Ј.Славенски“Београд

3. Наташа Ђуровић, МШ „В.Лисински“Београд

4. Ана Маркишић, МШ „В. Лисински“Београд

-секретар

 

Клавир СМШ и VI ОМШ

 

1. Маја Рајковић, ФМУ Београд

2. Милена Апић, МШ „И. Бајић“ Нови Сад

3. Елена Шевер, МШ „ В. Лисински“

4. Софија Младеновић-Докић, МШ „В.Лисински“

– секретар

 

Гудачи ОМШ од II– V разреда

 

1. Маја Каћански, МШ „Ј. Славенски“ Београд

2. Небојша Јанковић, МШ „Ј. Славенски“ Београд

3. Богдан Живановић, МШ „В.Лисински“ Београд

4. Мина Алексић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар

 

Гудачи СМШ и VIОМШ

 

1. Милутин Младеновић, ФИЛУМН Крагујевац

2. Јелена Ћурчић, МШ „С. Мокрањац“ Краљево

3. Марко Јосифовски, ФМУ Београд

4. Љубица Матић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар

 

Гитара и харфа ОМШ и СМШ

 

1.Сретен Попара, МШ „КМанојловић“ Београд

2. Милан Дерета, МШ „В.Лисински“ Београд

3. Александар Хаџи Ђорђевић, МШ „В.Лисински“

Београд

4. Јасмина Драгићевић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар

 

Хармоника ОМШ и СМШ

 

1. Сања Бурсаћ, МШ „Станковић“ Београд

2. Миодраг Крстић, МШ „В.Лисински“ Београд

3. Јелена Готовчевић, МШ „В.Лисински“ Београд

4. Наташа Минић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар

 

Дувачи ОМШ и СМШ

 

1.Лидија Кнајп,  МШ Сомбор

2. Милош Васиљевић, ФМУ Београд

3. Љубиша Јовановић, МШ „В.Лисински“ Београд

4. Ведран Ненадовић, МШ „К.Манојловић“ Београд

5. Биљана Маћић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар

 

 

 

 

 

Пријаву за такмичење можете преузети

Пријава-такмичење 2015-16

ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА

 

Члан 1.

 

Музичка школа „Ватрослав Лисински“ организује позивно школско такмичење. Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација на којој учествују ученици основне и средње музичке школе.

 

Члан 2.

 

Такмичење се одржава по Правилнику и Пропозицијама Такмичења.Правилник регулише елементе који се односе на организацију и категорију такмичења, а Пропозиције програм такмичарских дисциплина. Организатор именује Одбор такмичења за сваку школску годину. Такмичењем руководи директор школе.

 

Члан 3.

 

Такмичење се одржава сваке школске године у термину који се одређује Годишњим програмом рада школе. Организује се за солистичке дисциплине и камерне ансамбле. У солистичким дисциплинама ученици се такмиче према разреду  који похађају. За камерне ансамбле у кетрегоријама млађих разреда ОМШ, старијих разреда ОМШ, I и II разред СМШ, III и IV разред СМШ.

 

Члан 4.

 

Пријаве за Такмичење достављају се до термина који одреди организатор и садрже следеће податке: презиме и име ученика, школу и разред, инструмент који свира (врста камерног ансамбла), име наставника, корепетирора, податке о програму који се узводи и доказ о уплати донације за учешће. Пријаве се оверавају потписом директора и печатом школе.

 

Члан 5.

 

У свим солистичким дисциплинама и за све разреде програм се у целости изводи напамет, осим за удараљке.

 

Члан 6.

 

Пропозиције такмичења предлажу стручна већа школе, а усваја их Педагошки колегијум школе.

 

Члан 7.

 

На такмичењу могу учествовати и ученици МШ „Ватрослав Лисински“, а из других школа по два ученика из разреда који уче.

 

Члан 8.

 

За учешће на Такмичењу, уплаћује се донација-надокнада чију висину одређује Организатор за сваку школску годину. Ученици школе домаћина који су уплатили најмање половину ђачког  самодоприноса  не плаћају донацију-надокнаду.

У случају да такмичар одустане из било ког разлога, уплаћена донација се не враћа.

 

 

 

 

 

 

Члан 9.

 

Наступе учесника Такмичења оцењује жири који је састављен од професора школе организатора, професора других школе чији ученици наступајун на Такмичењу и други по избору ораганизатора. По правилу жири има 3-5 чланова и секретара жирија који је истовремено и резервни члан жирија. Чланове жирија именује председник жирија.

 

Члан 10.

 

Број награда за ученике млађих разреда ОМШ није ограничен. Број награда за ученике старијих разреда ОМШ и ученике СМШ је ограничен и може се доделити највише 5 првих, 5 других и 5 трећих награда. Жири самостално одлучује да ли ће доделити награде. Пласман учесника објављује се на крају такмичарске дисциплине.

 

Члан 11.

 

Награшђени ученици добијају диплому која садржи: Презиме и име ученика, инструмент и разред, назив школе и име наставника, остварен пласман-награда. Дипломе се оверавају печатом школе домаћина, а потписује их директор школе или председник жирија.

 

Члан 12.

 

Чланови жирија имају могућност да прогласе најбољег учесника Такмичења за своју дисциплину. Може се прогласити по један најуспешнији такмичар на ниоу основне и један на нивоу средње школе. За ове ученике организатор може обезбедити додатне награде.

 

Члан 13.

 

На крају такмичарске дисциплине или такмичарског дана може се организовати округли сто коме присуствује чланови жирија, наставници школе домаћина и други заинтересовани.

 

Члан 14.

 

По завршетку округлог стола, врши се подела диплома и награда.

 

Члан 15.

 

Организатор по завршетку Такмичења по правилу , организује концерт најбоље пласираних учесника.

 

Овај Правилник усвојен је на седници Педагошког колегијума МШ „Ватрослав Лисински“ 28.12.2015. године.

Председник Одбора Такмичења

Зоран Готовчевић, проф., директор МШ „Ватрослав Лисински“