На првом сусрету ученика харфе  у музичким школама у Србији, учествовале су и наше ученице Мина Марјановић, 4.ОМШ, и Ленка Радоњић, 6.ОМШ из класе Марије Ђурђевић Павловић…