Ррезултате можете преузети на линку испод ↓

Прелиминарни резултати пријемни СМШ – ВИ одсек

Прелиминарни резултати пријемни СМШ – ТО одсек