Припремна настава солфеђа и теорије музике СМШ

за полагање пријемног испита за упис у I разред средње музичке

школе за школску 2019/20. годину одржаваће се, почев од

01.04.2019., у учионици бр. 8 по следећем распореду:

 

ПОНЕДЕЉКОМ у 19:30 часова, наставник Катарина Павловић

и 

СУБОТОМ у 11:00 часова, наставник Милена Антовић