П О Д Н О Ш Е Њ Е   П Р И Ј А В А

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

од 18. до 21. маја 2020. године

на и-мејл: sekretarijat.lisinski@gmail.com

 

  • Ученици који су се у априлу пријавили за полагање пријемног испита на сајту Министарства просвете

Пријавиће се слањем мејла нашој школи. У тексту мејла треба навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла, а у прилогу доставити електронски Образац пријаве који могу преузети на сајту Министарства: Пријава за полагање пријемног испита http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија у матичној основној школи и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити накнадно.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

 

  • Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички брoj)Подношење пријава: од 18-21. маја од 9 – 13 часова у Секретаријату Школе (матична зграда, Баново брдо, Страше Пинџура 1/2)
  • Могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца горе наведене пријаве, који лично предају у школи коју  желе да упишу. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

 

Средње школе обрађују документацију кандидата у складу са прописима о заштити података о личности.