P O D N O Š E NJ E   P R I J A V A

ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

ZA UPIS U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU

od 18. do 21. maja 2020. godine

na i-mejl: sekretarijat.lisinski@gmail.com

 

  • Učenici koji su se u aprilu prijavili za polaganje prijemnog ispita na sajtu Ministarstva prosvete

Prijaviće se slanjem mejla našoj školi. U tekstu mejla treba navesti generički broj koji su dobili pri prvom onlajn prijavljivanju početkom aprila, a u prilogu dostaviti elektronski Obrazac prijave koji mogu preuzeti na sajtu Ministarstva: Prijava za polaganje prijemnog ispita http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

U obrascu prijave se navodi šifra koju učenik dobija u matičnoj osnovnoj školi i upisuje se u njegovu knjižicu. Ove šifre će učenici dostaviti naknadno.

Škola potvrđuje prijem Prijave za polaganje prijemnog ispita tako što potvrdi prijem mejla (odgovor mejlom).

 

  • Učenici koji nisu uspeli da izvrše onlajn prijavu ili se nisu uopšte prijavili (nemaju generički broj)Podnošenje prijava: od 18-21. maja od 9 – 13 časova u Sekretarijatu Škole (matična zgrada, Banovo brdo, Straše Pindžura 1/2)
  • Mogu da se prijave popunjavanjem i štampanjem obrasca gore navedene prijave, koji lično predaju u školi koju  žele da upišu. Overen primerak prijave je dokaz da je izvršeno prijavljivanje.

 

Srednje škole obrađuju dokumentaciju kandidata u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.