КАЛЕНДАР ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У МШ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

(пријемни испит за Oсновну музичку школу)

 

Датум Активност
од 20.2.2017.

до 14.3.2017.

Пријем пријава:

– мејлом (sekretarijat.lisinski@gmail.com)

– лично (у Секретаријату школе радним данима 8.00-10.00 и 13.00-15.00)

17.3.2017. Објављивање распореда полагања пријемног испита
18.3.2017.

19.3.2017.

Полагање пријемног испита

(у просторијама издвојеног одељења у Жаркову – ОШ „Љуба Ненадовић“, стара зграда)

25.3.2017.

26.3.2017.

Полагање пријемног испита (овај рок ће се одржати само уколико буде пријављен велики број кандидата)
1.4.2017.

2.4.2017.

Полагање пријемног испита – накнадни рок
6.4.2017. Објаљивање прелиминарне бодовне листе
6.4.2017.

7.4.2017.

10.4.2017.

 Термини за жалбе
12.4.2017. Објављивање коначне бодовне листе

(збир бодова са писменог и усменог дела)

19.4.2017.

20.4.2017.

21.4.2017.

Пријављивање листе жеља:

– мејлом (sekretarijat.lisinski@gmail.com)

– лично (у Секретаријату школе радним данима 8.00-10.00 и 13.00-15.00)

27.4.2017. Прелиминарна листа примљених кандидата
27.4.2017.

28.4.2017.

Термини за жалбе
4.5.2017. Коначна листа примљених кандидата
8.5-12.5.2017. Упис ученика у 1. разред ОМШ

 

 

СТАРОСНА ГРАНИЦА ЗА УПИС И БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ПО ИНСТРУМЕНТУ

 

МШ „Лисински“

Упис 2017.

Старосна граница за упис

кандидат у тренутку подношења пријаве може бити  ученик:

ИНСТРУМЕНТ (предмет) Клавир 1. или 2. разреда основне школе
Виолина 1. или 2. разреда основне школе
Хармоника 1. или 2. разреда основне школе
Гитара 1. или 2. разреда основне школе
Виолончело 1. или 2. разреда основне школе
Флаута 1. или 2. разреда основне школе
Харфа 1. или 2. разреда основне школе
Контрабас 3. или 4. разреда основне школе
Кларинет 3. или 4. разреда основне школе
Обоа 3. или 4. разреда основне школе
Фагот 3. или 4. разреда основне школе
Хорна 3. или 4. разреда основне школе
Тромбон 3. или 4. разреда основне школе
Труба 3. или 4. разреда основне школе
Удараљке 3. или 4. разреда основне школе
Соло певање 15, 16 или 17 година старости
Припремни разред предшколског програма

или 1. разреда основне школе

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У МШ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.

 

Да би кандидат постао ученик музичке школе треба да испуни два основна услова:

 • старосну границу која је различита и зависи од инструмента за који се ученик пријављује
 • сваки кандидат уписује школу тек по успешно положеном пријемном испиту на коме се тестирају природне способности детета (слух, ритам, меморија, моторика) и то кроз усмени (практични) и писмени део.

Од 20.2.2017. године школа организује пријем ПРИЈАВА за полагање пријемног испита у Основној музичкој школи (ОМШ) за нову генерацију ђака првака (школска 2017/2018.).

РОК за достављање пријава је 14.3.2017.

Пријављивање се може извршити мејлом (sekretarijat.lisinski@gmail.com), као  и лично у Секретаријату школе (преузети формулар у радно време Секретаријата, сваког радног дана од 8-10 и од 13-15 часова).

Уз уредно и читко попуњену пријаву и доказ о извршеној уплати донације кандидат се пријављује за полагање пријемног испита. НАГЛАШАВАМО ДА ПРЕ УПЛАТЕ ОБАВЕЗНО ПРОВЕРИТЕ СТАРОСНУ ГРАНИЦУ КАНДИДАТА! Уколико она није испуњена, пријаву не можемо прихватити, а новац који је уплаћен НИСМО у  могућност да вратимо.

Пријаву за пријемни можете преузети овде: Пријава за полагање пријемног ОМШ

Модел уплатнице можете преузети овде: МОДЕЛ УПЛАТНИЦЕ

 

СВИ УЧЕНИЦИ ПРИПРЕМНОГ РАЗРЕДА НАШЕ ШКОЛЕ ТАКОЂЕ МОРАЈУ ИЗВРШИТИ ПРИЈАВУ ЗА ОВОГОДИШЊЕ ПОЛАГАЊЕ и тек по успешно положеном пријемном испиту могу уписати музичку школу. Неопходно је да Секретаријату доставе уредно попуњену пријаву на име кандидата!

Зарад квалитетнијег сагледавања могућности и жеља будућих кандидата при избору инструмента молимо родитеље и потенцијалне кандидате да следећи текст прочитају врло пажљиво. Надамо се да ће вам помоћи у правилном одабиру жељеног инструмента и знатно повећати шансе  да постанете ученици наше школе.

 

СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ЗА УПИС ОДРЕЂЕНОГ ИНСТРУМЕНТА

За упис у музичку школу кандидати треба да имају одговарајући узраст.

Школовање на инструментима као што су: клавир, хармоника, гитара, харфа, флаута, виолина и  виолончело траје 6 година и могу их уписати кандидати који су у овој школској години (2016/2017.) ученици 1. и 2. разреда основне школе.

На инструменте: контрабас, кларинет, обоа,  труба, тромбон, хорна, фагот и удараљке (четворогодишње школовање) примамо кандидате који су тренутно ученици 3. и 4. разреда основне школе.

Школовање на соло певању траје 2 године, а уписују га кандидати којима се завршио период органогенезе гласа – период мутације. Код дeвојчица пожељан узраст је 15, 16 година, а код дечака 17 година.

Деца која су у овој школској години (2016/2017.) у предшколском програму и ученици 1. разреда основне школе могу похађати наставу ПРИПРЕМНОГ разреда. То је вид групне наставе (до 15 ученика) организоване и прилагођене деци млађег узраста у оквиру које развијају одређене вештине битне за бављење музиком.

Сви кандидати полажу исти пријемни испит, изузев кандидата који би уписали искључиво припремни разред (не конкуришу за упис у 1. разред) и оних који конкуришу на одсек соло певања. Пријем  пријава за соло певање обавиће се у мају месецу (до 31.5.2017.), а сатница полагања биће објављена до 9.6.2017.

Пријемни испит за соло певање биће одржан 15.6.2017. и на њему ће се оцењивати

 1. Распевавање где се oцењује

а) лепота, боја и волумен гласа, као и интонација

б) опсег и уједначеност регистара

 1. Певање песме по избору где се одређује

а) чистота интонације и ритмичка прецизност

б) музикалност

Максималан број поена је 120 (сваки елемент по 30 поена).

 

За све остале кандидате школа организује пријемни испит током месеца марта (18-19.3. и евентуално 25-26.3.2017. уколико се буде пријавио велики број кандидата). У априлу (1-2.4.2017.) биће организован пријемни испит САМО  за кандидате који из оправданих разлога нису били у могућности да се појаве у понуђеним терминима у марту месецу.

Испит се полаже два дана при чему један број кандидата излази на усмени у суботу, а писмени у недељу док ће друга група кандидата полагати писмени у суботу, а усмени у недељу.

Усмени део испита (практични), у трајању од 15 минута по кандидату, носи највише 120 поена док се писмени део ради у групи од 15 кандидата и траје 20-30 минута. На писменом делу максимум поена је 80.

ВАЖНО!!!

КАНДИДАТИ КОЈИМА ЈЕ ЈЕДИНА ЖЕЉЕНА ОПЦИЈА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД (не конкуришу на инструмент) ПОЛАЖУ САМО УСМЕНИ ДЕО (са смањеним бројем задатака па самим тим је и максималан број остварених поена мањи – 60).

За кандидате који у тренутку полагања имају мање од 7 навршених година (сва деца рођена после 1.4.2010.) биће организовани посебни, индидвидуални термини, јер тестирање писменим путем није одговарајуће за тај узраст.

Сатница полагања биће објављена на веб страници и огласној табли школе најкасније до 17.3.2017. г. у 12.00 часова. Молимо све пријављене да поштују  добијени термин. Право на накнадни термин имаће само кандидати који су ОПРАВДАНО изостали у понуђеном термину. Оправдани изостанак је ИСКЉУЧИВО болест или  друга неодложна обавеза кандидата (рекреативна настава, такмичење…). Због сложене организације испита нема могућности за мењање распореда полагања. Будући да смо га благовремено најавили, молимо вас да поштујете резервисани термин  за полагање испита. За кандидате који су оправдано изостали  планиран је накнадни термин: 1-2.4.2017. године. Сатница полагања ће бити објављена 30.3.2017. године.

Да би кандидату био одобрен накнадни рок потребно је да благовремено (најкасније дан пре полагања пријемног испита) пријави разлог одлагања, достави молбу и  оправдање, то јест потврду о спречености изласка на полагање у планираном термину. Одлагање се пријављује на тел: 011/3546831, (тражити директора или помоћника директора) или на службени број помоћника директора: 062/8044794.

По обављеном пријемном испиту, школа ће до 6.4.2017. у 12.00 часова објавити прелиминарне резултате, то јест прелиминарну бодовну листу свих кандидата. Уколико постоји икаква недоумица око бодовне листе, кандидати, односно родитељи кандидата могу уложити жалбу или заказати разговор на телефон школе: 011/3546831.

НАГЛАШАВАМО ДА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НЕ ЗАХТЕВА ПРЕТХОДНУ ПРИПРЕМУ, ЈЕР СЕ ТЕСТИРАЈУ ИСКЉУЧИВО ПРИРОДНЕ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА!

До 12.4.2017. школа ће објавити коначну бодовну листу свих кандидата који су полагали пријемни испит. Биће приказан пласман кандидата који се остварује на основу збира бодова са оба дела испита. На основу стечених поена и других параметара кандидати пријављују своју листу жеља – 19, 20. и 21.4.2017.  до 15 часова.

С обзиром да је прошлогодишње искуство показало да један број родитеља није најбоље разумео како се формира листа примљених кандидата (највише грешака је било у конципирању листе жеља), школа организује 4 родитељска састанка за разрешавање свих питања и недоумица у вези пријемног испита. Термини ових састанака су: 1.3, 15.3, 29.3. и 12.4.2017. у сали школе на Бановом брду од 18 часова. Позивамо вас да дођете и питате све што вас интересује!

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

МШ „Ватрослав Лисински” располаже широком палетом инструмената а настава се одвија на 5 локација :

 1. Матична школа – Баново брдо, Страше Пинџура ½,
 2. Издвојено одељење у Жаркову – Аце Јоксимовића 25,
 3. Издвојено одељење у Железнику – Стјепана Супанца 15,
 4. Издвојено одељење у Сремчици – Томаса Едисона 3,
 5. Издвојено одељење у Обреновцу – Војводе Мишића 226, Соколски дом.

Наставу на клавиру, виолини и хармоници ученици похађају на свим пунктовима, док наставе на гитари нема једино у Железнику. Свирање на флаути и виолончелу се може учити у матичној згради (Баново брдо) и у Жаркову, док се настава дувачких инструмената (труба, тромбон, хорна, кларинет, обоа, фагот) те харфе, контрабаса, удараљки и соло певања одвија само на Бановом брду.

 

ЛИСТА ЖЕЉА

Добро познавање избора инструмената, њихових својстава, као и могућности одвијања наставе  на одређеној (жељеној) локацији јесте предуслов да се сачини ваљана листа жеља – она која ће највише одговарати кандидату. Подсећамо, неопходно је узети у обзир: УЗРАСТ кандидата (жеља која није одговарајућа због старосне границе за одређени инструмент биће аутоматски одбачена); МЕСТО кандидата на бодовној листи, будући да ће се кандидати примати ИСКЉУЧИВО према броју остварених поена на пријемном испиту и на ПРВУ ОПЦИЈУ коју им поени буду омогућавали (уколико је кандидат примљен, рецимо, на опцију под редним бројем 3 на својој листи жеља не може се примити на опције број 4 и 5 јер се очекује да је листа направљена према приоритетима).

Листу жеља треба попунити ПАЖЉИВО, јер се не може накнадно мењати! На прво место се ставља највише жељена комбинација инструмента и локације, а затим се уписују опције мањег приоритета. Савет је да се листа попуни у потпуности, јер ће бити разматране само оне опције које је кандидат попунио.

 

Напомињемо да је сваке године највеће интересовање кандидата за клавир и гитару . Стога, молимо родитеље да се потруде да своју децу информишу и о  другим инструменатима, њиховим карактеристикама и могућностима како би се на листи жеља нашли и остали инструменти којима школа располаже, а на којима је шанса за упис већа. У ту сврху позивамо све заинтересоване да посете концерте који ће се одржати у сали наше школе на Бановом брду, 24.2.2017. и 28.3.2017. у 18:30 часова и на којима ће бити представљени различити инструменти.

Рок за пријављивање листе жеља (било мејлом или у Секретаријату школе) јесте 21.4.2017. до 14 часова. Прелиминарна листа примљених кандидата биће објављен 27.4.2017. до 12 часова. Кандидати који буду прихватили понуђену опцију могу се уписати у мају (8-12.5.2017.).

За инструменте који и после уписа у мају месецу буду евентуално остали непопуњени, школа ће организовати још један рок за пријемни испит крајем маја и почетком јуна. Претпоставка је да би се то, због повећаних потреба у школској 2017/2018. години, могло десити са следећим инструментима:

 • ХАРМОНИКА, ХАРФА и ФЛАУТА на шестогодишњој школи и
 • ХОРНА, ТРОМБОН и ОБОА на четворогодишњој школи.

У случају да школа није у могућности да попуни упражњена места кандидатима одговарајућег узраста, има могућност да упише и кандидате који су годину дана старији од предвиђеног узраста за дотични инструмент. То значи да би се на ХАРМОНИКУ, ХАРФУ и ФЛАУТУ могли примити и кандидати који у школској 2016/2017. години похађају 3. разред основне школе, а на ХОРНУ, ТРОМБОН  и ОБОУ они који су у 5. разреду основне школе!!!

 

РЕЧ ПСИХОЛОГА

Уколико размишљате да упишете дете у музичку школу, ево неколико фактора на које, сем музичких способности, треба  обратити пажњу:

 1. Понашање детета према обавезама. За разлику од већине других ваншколских активности, похађање музичке школе подразумева одговоран и темељан рад детета и код куће (између часова). С обзиром на ову чињеницу, успешнијима у музичком школовању показала су се деца која самостално, одговорно и савесно завршавају домаће задатке које имају у основној школи него она којој је у том погледу потребна подршка родитеља или приватних професора.
 2. Број ваншколских активности. Уколико планирате да похађање музичке школе буде само још једна у низу обавеза које ваше дете већ има, треба да знате да, за разлику од разних курсева и рекреативних тренинга, то подразумева много озбиљнији рад, јер је у питању паралелно школовање. Врло је важно да дете буде посвећено и да воли оно чиме је добровољно изабрало да се бави те будите спремни да ће бити принуђено да одустане од неких ваншколских активности уколико не буде могло све да постигне. Та одлука никад није лака ни за дете ни за његову околину и стога добро размислите и процените шта је детету заиста важно.  Имајте на уму да је прекомерно нагомилавање обавеза далеко од „квалитетног провођења времена” и да је често узрок озбиљних психичких сметњи.
 3. Способност планирања. Похађање музичке школе подразумева трошење великог дела дететовог слободног времена. Зато је веома  важна  дететовa  способност да се правилно оријентише у времену. То обавезно  подразумева да оно уме да гледа на сат, али и да поштује сатницу обавеза које је самостално или уз вашу помоћ направило. Ако се догађа да дете није у стању да се придржава распореда већ постојећих активности, „у задњи час” ради задатке, највероватније је да ће похађање музичке школе још више погоршати ситуацију.  У супротном, можете рачунати на то да ће дете са успехом уклопити нове обавезе.
 4. Лична уредност и организованост детета. Музичко школовање подразумева припремљеност детета за час, што значи доношење потребног материјала за рад (нотне свеске, уџбеници, прибор за писање, свеска за бележење наставникових коментара и сл.). Уколико дете уме правилно и без ваше помоћи да спакује школску торбу и сав остали прибор (прибор за ликовно, опрему за физичко и сл.) већа је вероватноћа да ће долазити спремно и на часове у музичкој школи. У супротном, то ће и детету и наставнику знатно отежавати рад.
 5. Вођење рачуна о личним стварима. Размислите да ли дете често заборавља делове одеће или прибора? Уколико се већ дешава да се враћате у школу по капу, шал, свеску или књигу , то ће се даље интензивирати повећавањем дететових обавеза. Водите рачуна да се и деца и наставници смењују у учионицама у музичкој школи (за разлику од почетних разреда у основној школи) те да није могуће да неко додатно води рачуна о дететовим личним стварима.

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОНЕ КОЈИ РАЗМИШЉАЈУ О УПИСУ У МУЗИЧКУ ШКОЛУ

Сваки ученик музичке школе у првој половини свог школовања похађа 2 предмета (инструмент и солфеђо) и има по 2 часа недељно из оба предмета. Часови солфеђа се одвијају у групи, а настава инструмента је индивидуална. Часови су најчешће распоређени у 2 дана током недеље (у супротној смени од наставе у основној школи) мада се у неким случајевима дешава да ученици долазе и 4 пута недељно. У вишим разредима добијају предмет оркестар или хор (2 часа недељно). У распореду ова настава не мора бити везана  за остале часове. У завршном разреду ученици похађају и наставу теорије музике која је, по правилу, повезана са часом солфеђа. Похађање наставе је ОБАВЕЗНО, а радна недеља је шестодневна што значи да је настава организована и суботом. У току школске године ученици наступају на концертима, полажу смотре, а на крају школске године излазе на годишње испите. Оцене се уписују у ђачке књижице за музичку школу и за одређене (успешно завршене) разреде добијају сведочанства.

Ученици који свирају удараљке, контрабас и харфу не купују инструмент и имају распоред за вежбање у школи, док сви остали ученици треба да поседују адекватан инструмент за свакодневно вежбање код куће. Могућност изнајмљивања школског инструмента постоји само за поједине дувачке и гудачке инструменте. Клавир, хармонику и гитару није могуће изнајмити. Напомињемо да је најбоље за ученика да од самог почетка школске године поседује солидан инструмент како би могао да оствари пун напредак у савлађивању програма.

ЈОШ ЈЕДНОМ ПОЗИВАМО све заинтересоване да нас посете и  буду наши драги гости на концертима које ћемо приредити у нашој свечаној сали 24.2. и 28.3.2017. у 18:30. Биће то  драгоцена прилика да осетите атмосферу музичке школе, видите и упознате различите музичке инструменте и  да бар на кратко сви заједно уживамо у чаробном свету музике!

СРЕЋНО!