RASPORED GODIŠNJIH ISPITA ZA UČENIKE SMŠ

 

PRVI RAZRED, VI odsek:

10.06.2016.  u 16:00 – teorija muzike (pismeni)

11.06.2016. u 10:00 – teorija muzike (usmeni)

14.06.2016. u 09:00 – gitara

u 13:00 – gudački instrumenti

15.06.2016. u 09:00 – duvački instrumenti

u 13:00 – harmonika

u 14:00 – klaviri

PRVI RAZRED, TO odsek:

10.06.2016. u 14:00 – solfeđo (pismeni)

10.06.2016. u 16:00 – teorija muzike (pismeni)

11.06.2016. u 10:00 – teorija muzike (usmeni)

13.06.2016. u 09:00 – solfeđo (usmeni)

DRUGI RAZRED, VI odsek:

07.06.2016. u 10:00 – kamerna muzika

08.06.2016. u 10:00 – uporedni klavir

10.06.2016. u 14:00 – solfeđo (pismeni)

13.06.2016. u 09:00 – solfeđo (usmeni)

14.06.2016. u 09:00 – gitara

u 13:00 – gudački instrumenti

15.06.2016. u 09:00 – duvački instrumenti

u 13:00 – harmonika

u 14:00 – klaviri

DRUGI RAZRED, TO odsek:        

08.06.2016. u 10:00 – klavir TO

10.06.2016. u 14:00 – solfeđo (pismeni)

13.06.2016. u 09:00 – solfeđo (usmeni)

TREĆI RAZRED, VI odsek.

07.06.2016. u 10:00 – kamerna muzika

14.06.2016. u 09:00 – gitara

u 13:00 – gudački instrumenti

15.06.2016. u 09:00 – duvački instrumenti

u 13:00 – harmonika

u 14:00 – klaviri

TREĆI RAZRED, TO odsek:

06.06.2016. u 09:00 – kontrapunkt (pismeni)

08.06.2016. u 09:00 – kontrapunkt (usmeni)

10.06.2016. u 14:00 – solfeđo (pismeni)

11.06.2016. u 09:00 – harmonija (pismeni)

13.06.2016. u 09:00 – solfeđo (usmeni)

14.06.2016. u 18.00 – dirigovanje

15.06.2016. u 16:00 – harmonija (usmeni)

ČETVRTI RAZRED, VI odsek:

23.05.2016. u 13:00 – čitanje s lista

25.05.2016. u 09:00 – etnomuzikologija

26.05.2016. u 12:00 – kontrapunkt (pismeni)

28.05.2016. u 12:00 – uporedni klavir

30.05.2016. u 08:00 – harmonija (pismeni)

31.05.2016. u 12:00 – kontrapunkt (usmeni)

01.06.2016. u 12:00 – solfeđo (pismeni)

03.06.2016. u 09:00 – solfeđo (usmeni)

04.06.2016. u 14:00 – harmonija (usmeni)

07.06.2016. u 10:00 – MATURSKI ISPIT, SRPSKI JEZIK

08.06.2016. MATURSKI ISPITI, GLAVNI PREDMET:

u 15:00 – Cvetković Luka

u 16:00 – Kosić Iva

u 17:00 – Petrov Anja

u 18:00 – Pavlović Lazar

u 19:00 – Susuri Jana

09.06.2016. MATURSKI ISPITI, GLAVNI PREDMET :

u 15:30 – Đurđević Petar

u 16:15 – Simić Dušan

u 17:00 – Matić Nikola

u 18:00 – Đorđiev Milan

u 19:00 – Pavlović Ratko

10.06.2016. MATURSKI ISPITI, GLAVNI PREDMET:

u 16:00 – Čivović Matija

u 17:00 – Lazović Sonja

u 18:00 – Vukadinović Sanja

u 19:00 – Mrvić Katarina

11.06.2016. MATURSKI ISPIT, GLAVNI PREDMET:

u 19:30 – Kosanović Jovana

ČETVRTI RAZRED, TO odsek:

23.05.2016. u 18:30 – dirigovanje

25.05.2016. u 09:00 – etnomuzikologija

26.05.2016. u 12:00 – kontrapunkt (pismeni)

28.05.2016. u 12:00 – klavir TO

31.05.2016. u 12:00 – kontrapunkt (usmeni)

07.06.2016. u 10:00 – MATURSKI ISPIT, SRPSKI JEZIK

08.06.2016. u 11:00 – MATURSKI ISPIT, HARMONIJA (pismeni)

09.06.2016. u 10:00 – MATURSKI ISPIT, SOLFEĐO (pismeni)

10.06.2016. u 10:00 – MATURSKI ISPIT, SOLFEĐO (usmeni)

11.06.2016. u 12:00 – MATURSKI ISPIT, HARMONIJA (usmeni)