РАСПОРЕД ГОДИШЊИХ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ СМШ

 

ПРВИ РАЗРЕД, ВИ одсек:

10.06.2016.  у 16:00 – теорија музике (писмени)

11.06.2016. у 10:00 – теорија музике (усмени)

14.06.2016. у 09:00 – гитара

у 13:00 – гудачки инструменти

15.06.2016. у 09:00 – дувачки инструменти

у 13:00 – хармоника

у 14:00 – клавири

ПРВИ РАЗРЕД, ТО одсек:

10.06.2016. у 14:00 – солфеђо (писмени)

10.06.2016. у 16:00 – теорија музике (писмени)

11.06.2016. у 10:00 – теорија музике (усмени)

13.06.2016. у 09:00 – солфеђо (усмени)

ДРУГИ РАЗРЕД, ВИ одсек:

07.06.2016. у 10:00 – камерна музика

08.06.2016. у 10:00 – упоредни клавир

10.06.2016. у 14:00 – солфеђо (писмени)

13.06.2016. у 09:00 – солфеђо (усмени)

14.06.2016. у 09:00 – гитара

у 13:00 – гудачки инструменти

15.06.2016. у 09:00 – дувачки инструменти

у 13:00 – хармоника

у 14:00 – клавири

ДРУГИ РАЗРЕД, ТО одсек:        

08.06.2016. у 10:00 – клавир ТО

10.06.2016. у 14:00 – солфеђо (писмени)

13.06.2016. у 09:00 – солфеђо (усмени)

ТРЕЋИ РАЗРЕД, ВИ одсек.

07.06.2016. у 10:00 – камерна музика

14.06.2016. у 09:00 – гитара

у 13:00 – гудачки инструменти

15.06.2016. у 09:00 – дувачки инструменти

у 13:00 – хармоника

у 14:00 – клавири

ТРЕЋИ РАЗРЕД, ТО одсек:

06.06.2016. у 09:00 – контрапункт (писмени)

08.06.2016. у 09:00 – контрапункт (усмени)

10.06.2016. у 14:00 – солфеђо (писмени)

11.06.2016. у 09:00 – хармонија (писмени)

13.06.2016. у 09:00 – солфеђо (усмени)

14.06.2016. у 18.00 – дириговање

15.06.2016. у 16:00 – хармонија (усмени)

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД, ВИ одсек:

23.05.2016. у 13:00 – читање с листа

25.05.2016. у 09:00 – етномузикологија

26.05.2016. у 12:00 – контрапункт (писмени)

28.05.2016. у 12:00 – упоредни клавир

30.05.2016. у 08:00 – хармонија (писмени)

31.05.2016. у 12:00 – контрапункт (усмени)

01.06.2016. у 12:00 – солфеђо (писмени)

03.06.2016. у 09:00 – солфеђо (усмени)

04.06.2016. у 14:00 – хармонија (усмени)

07.06.2016. у 10:00 – МАТУРСКИ ИСПИТ, СРПСКИ ЈЕЗИК

08.06.2016. МАТУРСКИ ИСПИТИ, ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ:

у 15:00 – Цветковић Лука

у 16:00 – Косић Ива

у 17:00 – Петров Ања

у 18:00 – Павловић Лазар

у 19:00 – Сусури Јана

09.06.2016. МАТУРСКИ ИСПИТИ, ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ :

у 15:30 – Ђурђевић Петар

у 16:15 – Симић Душан

у 17:00 – Матић Никола

у 18:00 – Ђорђиев Милан

у 19:00 – Павловић Ратко

10.06.2016. МАТУРСКИ ИСПИТИ, ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ:

у 16:00 – Чивовић Матија

у 17:00 – Лазовић Соња

у 18:00 – Вукадиновић Сања

у 19:00 – Мрвић Катарина

11.06.2016. МАТУРСКИ ИСПИТ, ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ:

у 19:30 – Косановић Јована

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД, ТО одсек:

23.05.2016. у 18:30 – дириговање

25.05.2016. у 09:00 – етномузикологија

26.05.2016. у 12:00 – контрапункт (писмени)

28.05.2016. у 12:00 – клавир ТО

31.05.2016. у 12:00 – контрапункт (усмени)

07.06.2016. у 10:00 – МАТУРСКИ ИСПИТ, СРПСКИ ЈЕЗИК

08.06.2016. у 11:00 – МАТУРСКИ ИСПИТ, ХАРМОНИЈА (писмени)

09.06.2016. у 10:00 – МАТУРСКИ ИСПИТ, СОЛФЕЂО (писмени)

10.06.2016. у 10:00 – МАТУРСКИ ИСПИТ, СОЛФЕЂО (усмени)

11.06.2016. у 12:00 – МАТУРСКИ ИСПИТ, ХАРМОНИЈА (усмени)