РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА МАЈ И ЈУН 2016.год.

Датум

и дан

Средња школа Основна школа Концерти и

 матурски испити

18.05.2016.

среда

12:30 Одељенско веће

(IV разред СМШ)

13:00 Наставничко веће

(завршни разреди ОМШ)

 
21.05.2016.

субота

    12:00 Мајски концерт
23.05.2016.

понедељак

13.00 ЧИТАЊЕ С’ ЛИСТА, IV СМШ, сви инструменти

 

18:30 ДИРИГОВАЊЕ, IV СМШ

   
24.05.2016.

уторак

  Разредни испит из ХОРА

(завршни разред)

 
25.05.2016.

среда

09:00 ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

IV разред СМШ

Разредни испит из ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ (завршни разред)  
26.05.2016.

четвртак

12:00 КОНТРАПУНКТ, (писмени) IV разред СМШ Разредни испит из СОЛФЕЂА (завршни разред)  
27.05.2016.

петак

  Разредни испит из ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА (завршни разреди)  
28.05.2016.

субота

12:00 КЛАВИР ТО и УПОРЕДНИ КЛАВИР, IV разред СМШ 09:00 ТЕОРИЈА МУЗИКЕ (тест), завршни разред  
30.05.2016.

понедељак

08:00 ХАРМОНИЈА (писмени), IV разред СМШ, ВИ одсек 09:00 СОЛФЕЂО (одсек гитаре, хармонике и дувачких инстурумената), завршни разред

 

09:00 КЛАВИР ( завршни разред)

 

15:00 ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (завршни разред)

 
31.05.2016.

уторак

12:00 КОНТРАПУНКТ, (усмени) IV разред СМШ 09:00 СОЛФЕЂО (одсек клавира и гудачких инструмената), завршни разред

 

09:00 ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ ( завршни разред)

 

13:30 ХАРМОНИКА , завршни разред

 

16:00 ГИТАРА, завршни разред

 
01.06.2016.

среда

12:00 СОЛФЕЂО (писмени), IV разред СМШ, ВИ одсек

13:00 Одељенско веће

13:30 Наставничко веће  
02.06.2016.

четвртак

  Израда педагошке документације за завршне разреде  
03.06.2016.

петак

09:00 СОЛФЕЂО (усмени) IV разред СМШ, ВИ одсек Израда педагошке документације за завршне разреде  
04.06.2016.

субота

14:00 ХАРМОНИЈА (усмени) IV разред СМШ, ВИ одсек 12:00 Свечана подела сведочанстава ученицима завршних разреда  
06.06.2016.

понедељак

13:00 Одељенско веће (IV СМШ) и Матурски одбор

 

09:00 КОНТРАПУНКТ (писмени), III разред СМШ, ТО одсек

09:00 СОЛФЕЂО, (III шестогодишње, II четворогодишње и I двогодишње), сви одсеци

 

08:00 ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (I и II разред)

 

14:30 ХАРМОНИКА (I и II разред)

 
07.06.2016.

уторак

10:00 КАМЕРНА МУЗИКА (II и III разред  ВИ ОДСЕК) 09:00 ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (I разред)

 

09:00 ГИТАРА ( I,II и III разред)

 

09:00 КЛАВИР (I и II разред), у просторијама издвојеног одељења у Жаркову

10:00 СРПСКИ ЈЕЗИК
08.06.2016.

среда

09:00 КОНТРАПУНКТ (усмени), III разред СМШ, ТО одсек

 

10:00 КЛАВИР ТО и УПОРЕДНИ КЛАВИР (II разред)

09:00 ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (III разред) 11:00 ХАРМОНИЈА (писмени)

 

КОНЦЕРТИ МАТУРАНАТА:

15:00 Цветковић Лука

16:00 Косић Ива

17:00 Петров Ања

18:00 Павловић Лазар

19:00 Сусури Јана

09.06.2016.

четвртак

  09:00 КЛАВИР (III разред) 10:00 СОЛФЕЂО (писмени)

 

КОНЦЕРТИ МАТУРАНАТА:

15:30 Ђурђевић Петар

16:15 Симић Душан

17:00 Матић Никола

18:00 Ђорђиев Милан

19:00 Павловић Ратко

10.06.2016.

петак

14:00 СОЛФЕЂО (писмени), I,II и III разред ТО одсека и II разред ВИ одсека

 

16:00 ТЕОРИЈА МУЗИКЕ (писмени), I разред

09:00 ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (II разред и ученици  IV и V разреда флауте) 10:00 СОЛФЕЂО (усмени)

 

КОНЦЕРТИ МАТУРАНАТА:

16:00 Чивовић Матија

17:00 Лазовић Соња

18:00 Вукадиновић Сања

19:00 Мрвић Катарина

11.06.2016.

субота

09:00 ХАРМОНИЈА (писмени), III разред ТО одсек

 

10:00 ТЕОРИЈА МУЗИКЕ (усмени), I разред

08:00 ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (IV и V разред)

 

10:00 ГИТАРА (IV и V разред)

 

13:00 КЛАВИР ( IV разред)

12:00 ХАРМОНИЈА (усмени)

 

КОНЦЕРТИ МАТУРАНАТА:

19:30 Косановић Јована

13.06.2016.

понедељак

09:00 СОЛФЕЂО (усмени), I,II и III разред ТО одсека и II разред ВИ одсека 08:00 КЛАВИР (V разред)

 

09:00 ХАРМОНИКА ( III,IV и V разред)

 

15:00 ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ ( III разред)

14:30 Наставничко веће
14.06.2016.

уторак

09.00 ГИТАРА, I,II и III разред

 

13:00 ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ, I,II и III разред

 

18:00 ДИРИГОВАЊЕ, III разред ТО одсека

   
15.06.2016.

среда

09:00 ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ, I,II и III разред

 

13.00 ХАРМОНИКА, I,II и III разред

 

14:00 КЛАВИР, I,II и III разред

 

16:00 ХАРМОНИЈА (усмени), III разред ТО одсека

  18:00 Свечана подела диплома за матуранте
20.06.2016.

понедељак

Ванредни, накнадни, разредни и поправни испити (поправни само за ученике завршног разреда) Ванредни, накнадни, разредни и поправни испити (поправни само за ученике завршног разреда)  
21.06.2016.

уторак

Ванредни, накнадни, разредни и поправни испити (поправни само за ученике завршног разреда) Ванредни, накнадни, разредни и поправни испити (поправни само за ученике завршног разреда)  
23.06.2016.

четвртак

08:30 Одељенско веће

10:00 Наставничко веће

Израда педагошке документаације

 

09:00 Стручна већа

10:00 Наставничко веће

Преглед педагошке документације и печатирање,

13:00-одсек гитаре

14.00-одсек хармонике

 
24.06.2016.

петак

Преглед педагошке документације и печатирање,

 

14:00 СМШ

Преглед педагошке документације и печатирање,

09:00-одсек клавира

11:00-одсек дувача

12.30-одсек гудача

 

 
27.06.2016.

понедељак

17:30 Подела књижица

18.30 Свечана подела награда најбољим ученицима у школској 2015/2016 години

19:30 Наставничко веће

17:30 Подела књижица

18.30 Свечана подела награда најбољим ученицима у школској 2015/2016 години

19:30 Наставничко веће

 
28.06.2016.

уторак

УПИС (08:00-20:00) УПИС (08:00-20:00)  
29.06.2016.

среда

УПИС (08:00-20:00) УПИС (08:00-20:00)  
30.06.2016.

четвртак

09:00 Стручна већа 09:00 Стручна већа  

 

 

 

 

САСТАВ И РАСПОРЕД РАДА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА

 

23.05.2016. у 13 часова – читање с’ листа, IV разред СМШ:

Шевер Елена, Ђуровић Наташа и Костић Марина

28.05.2016. у 12:00 часова – клавир ТО и упоредни клавир, IV разред СМШ:

Ајдер Олга, Митровић Данило и Ристић-Тот Јованка

30.05.2016. у 09.00 часова – завршни разред ОМШ:

Радуловић Душица, Кузмановић Тамара и Пекмезовић Верица

07.06.2016. у 09:00 часова у Жаркову – I и II разред ОМШ:

Прибић Вељко, Живковић Гордана и Радић Весна

Петровић Ранка, Пекмезовић Верица и Илић Павле

08.06.2016. у 10:00 часова – клавир ТО и упоредни клавир, II разред СМШ:

Бегенишић Татјана, Дамјановић Марина и Васиљевић Бојана

09.06.2016. у 09:00 часова – III разред ОМШ:

Младеновић-Докић Софија, Илић Павле и Поповић Владимир

11.06.2016. у 13:00 часова – IV разред ОМШ:

Ђуровић Наташа, Костић Марина и Шевер Елена

11.06.2016. у 19:30 часова  – Матурски испит:

Кузмановић Тамара, Вујадиновић-Топаловић Далида и Младеновић-Докић Софија

13.06.2016. у 08:00 часова  – V разред ОМШ:

Вујадиновић-Топаловић Далида, Букумировић Ира и Поњавић Ана

15.06.2016. у 14:00 часова  – I,II и III разред СМШ:

Кузмановић Тамара, Вујадиновић-Топаловић Далида и Младеновић-Докић Софија


 

САСТАВ И РАСПОРЕД РАДА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА ГУДАЧКОГ ОДСЕКА

 

23.05.2016. у 13:00 часова – читање с’ листа, IV разред СМШ:

Алексић Мина, Матић Љубица и Мартинић Невенка

31.05.2016. у 15:00 часова – завршни разред ОМШ:

Матић Љубица, Вашчић Тијана и Мартинић Невенка

06.06.2016. у 08:00 часова – I и II разред ОМШ:

Матић Љубица, Ђорелијевски Донка и Живановић Богдан

Аћимовић Мира, Алексић Мина и Шишић Жељко

07.06.2016. у 10:00 часова – камерна музика, II и III разред СМШ:

Матић Љубица, Васиљевић-Салаћанин Станислава и Алексић Мина

08.06.2016. у 09:00 часова – III разред ОМШ:

Савић Оливера, Лукић Марија и Хоџар Маријана

08.06.2016. у 17:00 часова – матурски испити:

Матић Љубица, Младеновић Милутин и Живановић Богдан

10.06.2016. у 19:00 часова – матурски испит:

Матић Љубица, Илић Вера и Живановић Богдан

11.06.2016. у 08:00 часова – IV и V разред ОМШ:

Вашчић Тијана, Савић Оливера и Живановић Богдан

Mатић Љубица, Савић Павле и Ђорелијевски Донка

14.06.2016. у 13:00 часова – I,II и III разред СМШ:

Мартинић Невенка, Матић Љубица и Младеновић Милутин

 

 

 

САСТАВ И РАСПОРЕД РАДА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА ОДСЕКА ХАРМОНИКЕ

 

23.05.2016. у 13:00 часова – читање с’ листа, IV разред СМШ:

Будимир Александар, Готовчевић Јелена и Ивановић Весна

31.05.2016. у 13:30 часова – завршни разред ОМШ:

Крстић Миодраг, Никић Игор и Готовчевић Јелена

06.06.2016. у 14:30 часова – I и II разред ОМШ:

Будимир Александар, Никић Игор и Готовчевић Јелена

Чучуковић Вишеслав, Крстић Миодраг, Готовчевић Јелена

07.06.2016. у 10:00 часова – камерна музика, II и III разред СМШ:

Дерета Милан, Будимир Александар и Хаџи-Ђорђевић Алексндар

09.06.2016. у 18.00 – матурски испити:

Крстић Миодраг, Никић Игор и Готовчевић Јелена

13.06.2016. у 09:00 часова – III,IV и V разред ОМШ:

Минић Наташа, Чучуковић Вишеслав и Будимир Александар

15.06.2016. у 13:00 часова – I,II и III разред СМШ:

Крстић Миодраг, Будимир Александар и Готовчевић Јелена

 

 

САСТАВ И РАСПОРЕД РАДА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА ОДСЕКА ГИТАРЕ

 

23.05.2016. у 13:00 часова – читање с’ листа, IV разред СМШ:

Ђурђевић-Павловић Марија, Хаџи-Ђорђевић Александар и Ивић Игор

31.05.2016.  у 16:00 часова – завршни разред ОМШ:

Николић Петар, Поповић Горан и Вукићевић Милош

07.06.2016. у 09:00 часова – I,II и III разред ОМШ:

Ивић Игор, Петровић Драган и Ђурђевић-Павловић Марија

Драгићевић Јасмина, Николић Петар и Поповић Горан

07.06.2016. у 10:00 часова – камерна музика, II и III разред СМШ:

Дерета Милан, Будимир Александар и Хаџи-Ђорђевић Александар

08.06.2016. у 15:00 часова – матурски испити:

Хаџи-Ђорђевић Александар, Дерета Милан и Бенедек Милана

11.06.2016. у 10:00 часова – IV и V разред ОМШ.

Хаџи-Ђорђевић Александар, Дерета Милан и Петровић Драган

14.06.2016. у 09:00 часова – I,II и III разред СМШ:

Хаџи-Ђорђевић Александар, Дерета Милан и Вукићевић Милош

 

 

 

САСТАВ И РАСПОРЕД РАДА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА ДУВАЧКОГ ОДСЕКА

 

23.05.2016. у 13:00 часова – читање с’ листа, IV разред СМШ:

Јовановић Љубиша, Антић Божидар и Јотић Александар

31.05.2016. у 09:00 часова – завршни разред ОМШ:

Гајић Александар, Улемек Никола и Јовановић Миша

07.06.2016. у 09:00 часова – I разред ОМШ:

Антић Божидар, Јотић Александар и Пекмезовић Урош

07.06.2016. у 10:00 часова – камерна музика, II и III разред СМШ:

Васиљевић-Салаћанин Станислава, Матић Љубица и Алексић Мина

09.06.2016. у 15:30 часова – матурски испити:

Улемек Никола, Васиљевић-Салаћанин Станислава и Антић Божидар

10.06.2016. у 09:00 часова – II разред и ученици IV и V разреда флауте ОМШ:

Улемек Никола, Васиљевић-Салаћанин Станислава и Јовановић Миша

10.06.2016. у 16.00 часова – матурски испити:

Маћић Биљана, Гајић Александар и Јовановић Љубиша

13.06.2016. у 15:00 часова – III разред ОМШ:

Маћић Биљана, Јовановић Љубиша и Вукомановић Стојанка

15.06.2016. у 09:00 часова – I,II и III разред СМШ:

Јовановић Љубиша, Вукомановић Стојанка и Јотић Александар

 

 

 

САСТАВ И РАСПОРЕД РАДА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА ТЕОРЕТСКОГ ОДСЕКА

 

23.05.2016. у 18:30 – дириговање, IV разред СМШ (ТО одсек):

Вилић Светлана, Обреновић Зоран и Пејчић Раде

25.05.2016. у 09:00 – етномузикологија, IV разред СМШ:

Обреновић Зоран, Бабић Татјана и Поповић Светлана

26.05.2016. у 12:00 – контрапункт (писмени), IV разред СМШ:

дежурни наставник: Чубрило Лука

28.05.2016. у 09:00 – теорија музике (писмени), завршни разред ОМШ:

дежурни наставници: Поповић Светлана, Добројевић Марија, Бабић Татјана и Павловић Катарина

30.05.2016. у 09:00 – солфеђо, завршни разред ОМШ (одсек гитаре, хармонике и дувачких инструмената):

Павловић Катарина, Поповић Ивана и Антонијевић Љиљана

30.05.2016. у 08:00 – хармонија (писмени), IV разред СМШ (ВИ одсек):

дежурни наставник: Обреновић Зоран

31.05.2016. у 09:00 – солфеђо, завршни разред ОМШ (одсек клавира и гудачких инструмената):

Павловић Катарина, Поповић Ивана и Антонијевић Љиљана

31.05.2016. у 12:00 – контрапункт (усмени), IV разред СМШ:

Чубрило Лука, Вилић Светлана и Пејчић Раде

01.06.2016. у 12:00 – солфеђо (писмени), IV разред СМШ (ВИ одсек):

дежурни наставник: Бабић Татјана

03.06.2016. у 09:00 – солфеђо (усмени), IV разред СМШ (ВИ одсек):

Бабић Татјана, Поповић Ивана и Кесић Саша

 

04.06.2016. у 14:00 – хармонија ( усмени), IV разред СМШ (ВИ одсек):

Обреновић Зоран, Чубрило Лука и Вилић Светлана

06.06.2016. у 09:00 – солфеђо (III разред шестогодишње, II разред четворогодишње и I разред двогодишње ОМШ):

Бабић Татјана, Поповић Светлана и Петров Јована

Миловановић Драган, Добројевић Марија и Кесић Саша

06.06.2016. у 09:00 – контрапункт (писмени), III разред СМШ (ТО одсек):

дежурни наставник: Чубрило Лука

08.06.2016. у 09:00 – контрапункт (усмени), III разред СМШ (ТО одсек):

Чубрило Лука, Кесић Саша и Пејчић Раде

08.06.2016. у 11:00 – матурски испит – хармонија (писмени):

дежурни наставник: Обреновић Зоран

09.06.2016. у 10:00 – матурски испит – солфеђо (писмени):

дежурни наставник: Бабић Татјана

10.06.2016. у 10:00 – матурски испит – солфеђо (усмени):

Бабић Татјана, Павловић Катарина и Поповић Ивана

10.06.2016. у 14:00 – солфеђо (писмени), I,II и III разред ТО одсека и 2 разред ВИ одсека СМШ:

дежурни наставници: Павловић Катарина, Поповић Ивана и Антонијевић Љиљана

10.06.2016. у 16:00 – теорија музике (писмени), I разред СМШ:

дежурни наставник: Павловић  Катарина

11.06.2016. у 09:00 – хармонија (писмени), III разред СМШ (ТО одсек):

дежурни наставник: Обреновић Зоран

11.06.2016. у 10:00 – теорија музике (усмени), I разред СМШ:

Павловић Катарина, Петров Јована и Кесић Саша

11.06.2016. у 12:00 – матурски испит – хармонија (усмени):

Обреновић Зоран, Пејчић Раде и Чубрило Лука

13.06.2016. у 09:00 – солфеђо (усмени), I,II и III разред ТО одсека и II разред ВИ одсека СМШ:

Поповић Ивана, Антонијевић Љиљана и Павловић Катарина

14.06.2016. у 18:00 – дириговање, III разред СМШ (ТО одсек):

Вилић Светлана, Пејчић Раде и Кесић Саша

15.06.2016. у 16:00 – хармонија (усмени), III разред СМШ (ТО одсек):

Обреновић Зоран, Чубрило Лука и Кесић Саша