Рад са странкама, запосленима и ученицама:

 

Секретар школе – Биљана Столић

Сваког радног дана 08:00 – 15:00

Секретаријат

Сваког радног дана  08:00 – 15:00

Рад са наставницима сваког радног дана 08:00-10:00 и 13:00-15:00

Рачуноводство

Сваког радног дана 08:00 – 15:00