Сви ученици су у обавези да се јаве наставницима код којих су распоређени у понедељак 3. септембра од 10-15 часова, а најкасније до среде 5. септембра у радно време наставника (погледати документ под називом „Распоред рада наставника по учионицама“) који ће бити објављен најкасније 3. септембра на огласној табли школе и сајту.

Читање с листа и корепетиција 2018-19

Камерна 2018-19

Упоредни 2018-19 (за ученике)