HOR

A     SREDA  U 20:00, SUBOTA 09:00

B     SREDA U 19:00

 

GUDAČKI ORKESTAR

A    SUBOTA  U 14:00

B       SUBOTA U 15:30

 

DUVAČKI ORKESTAR

A       SUBOTA U 11:00

B       SUBOTA U 12:30

 

ORKESTAR GITARA (ŽARKOVO)

SREDA  U 19:30

SUBOTA U 12:15