Овде можете преузети рапореде часова:

Распоред часова за основну музичку школу предмета Солфеђо, Теорија музике и Хор, у матичној згради и издвојеним одељењима: