Месец март нам је прошао у знаку клавира. Ево само дела резултата ученика и наставника клавирског одсека –
Међународно такмичење „Даворин Јенко“ :
Анастасија Димитријевић, класа Ранка Петровић – 1. награда
Маша Јејина, 2.смш, класа Александра Равњак – 1. награда
Бојана Бабић, 3. смш, класа Владимир Поповић – 1. награда
Фестивал „Петар Стојановић“ Уб:
Бојана Бабић, класа Владимир Поповић – 1. награда
Ива Терзовић, класа Ранка Петровић – 1. награда
Анастасија Димитријевић, класа Ранка Петровић – 1. награда
Симона Остојић, класа Ранка Петровић – 1. награда
Теодора Урошевић, класа Ранка Петровић – 1. награда
Филип Баловић, класа Ранка Петровић – 1. награда
Љубица Деспотовић, класа Ранка Петровић – 1. награда
Срна Стајић, класа Ранка Петровић – 1. награда
Ирина Аначић, класа Ранка Петровић – 1. награда
Као чланови стручног жирија, нашу школу су представљале професорке Ранка Петровић и Милена Обрадовић.