Rezultati klavir SMŠ i VI OMŠ

 

 Muzička škola „Vatroslav Lisinski“

XVI  Otvoreno takmičenje

Memorijal „Dušan Protić“

 

Rezultati takmičenja, ponedeljak, 29.02.2016.

 

Klavir – Srednja muzička škola i VI OMŠ

 

 

 VI razred

1. Vasić Petar

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Bojana Vasiljević

 

II nagrada (89 poena)

2. Đurić Marija

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Ana Ponjavić

 

III nagrada (78 poena)

3. Jancić Emilija

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Tamara Kuzmanović

 

Nije nastupila

4. Omerović Anđela

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Elena Šever

 

II nagrada (88 poena)

5. Tekić Ivana

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Ana Ponjavić

 

II nagrada (87 poena)

 

 

I razred SMŠ

6. Dragosavljević Ana

MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad

kl. Milena Apić

 

I nagrada (99 poena)

7. Maksović Mladen

MŠ „Kosta Manojlović“ Smederevo

kl. Branislava Ranitović

 

I nagrada (92 poena)

8. Stojčić Mihailo

MŠ „Josip Slavenski“ Beograd

kl. Dragana Pavlović

 

I nagrada (100 poena)

LAUREAT

9. Ranković Jovana

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Ranka Petrović

 

II nagrada (80 poena)

10. Rodić Ana

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Olga Bauer

 

I nagrada (92 poena)

 

 

 

 

 

 

 

 

II razred SMŠ

11. Marković Bjanka

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Dalida Vujadinović-Topalović

 

I nagrada (90 poena)

12. Gotovčević Isidora

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Sofija Mladenović Dokić

 

I nagrada (93 poena)

13. Petrović Nina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Elena Šever

 

I nagrada (93 poena)

 

III  razred

14. Hadžijevki Aleksandar

MŠ „Josip Slavenski“ Beograd

kl. Milena Josifović

 

II nagrada (87 poena)

15. Stajković Nevena

MŠ „Vatroslav Lisinski“Beograd

kl. Olga Bauer

 

I nagrada (90 poena)

16. Topalović Miloš

MŠ „Josip Slavenski“ Beograd

kl. Jelena Gostović

 

II nagrada (89 poena)

17. Stamenković Ružica

MŠ „Josip Slavenski“ Beograd

kl. Maja Vuković

 

II nagrada (88 poena)

18. Isaković Isidora

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Elena Šever

 

I nagrada (92 poena)

 

IV  razred

19. Savić Natalija

MŠ „Josip Slavenski“ Beograd

kl. Tatjana Mićović

 

II nagrada (88 poena)

20. Vasić Anastasija

MŠ „Josip Slavenski“ Beograd

kl. Maja Vuković

 

I nagrada (100 poena)

21. Milosavljević Nenad

MŠ „Josip Slavenski“ Beograd

kl. Jelena Gostović

 

I nagrada (100 poena)

22. Kosanović Jovana

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Olga Bauer

 

I nagrada (100 poena)

23. Purešić Jana

MŠ „Josip Slavenski“ Beograd

kl. Jelena Gostović

 

I nagrada (95 poena)