1. Ana Pajović VI OMŠ, kl. Popović Ivana – II nagrada 90,33
  2. Nina Pertović III SMŠ, kl. Popović Ivana – I nagrada 98,66
  3. Dragutinka Lapčević III SMŠ, kl. Popović Ivana – II nagrada 94
  4. Jovana Đukić III SMŠ, kl. Popović Ivana – II nagrada 92
  5. Mina Milanović III SMŠ, kl. Popović Ivana – POHVALA 82,33
  6. Katarina Nikolić IV SMŠ, kl. Kesić Saša –   I nagrada 95,83
  7. Mihajlo Vranić IV SMŠ, kl. Kesić Saša –   II nagrada 90
  8. Nevena Stajković IV SMŠ, kl. Kesić Saša –   POHVALA 84,83