Na Republičkom takmičenju od 42 učenika naše škole  40 je osvojilo nagrade i to: 4 laureata, 18 prvih, 12 drugih, 6 trećih nagrada i 2 pohvale. Prema kriterijumu Kvalitet nagrada škola je rangirana na 2.mesto.

Povodom rezultata na ovom takmičenju čestitamo profesorima naše škole na  izuzetnom radu, zalaganju i trudu  u radu sa učenicima.