Muzička škola „Vatroslav Lisinski“

XVI  Otvoreno takmičenje

Memorijal „Dušan Protić“

 

GUDAČKI INSTRUMENTI                     Četvrtak, 03.03.2016.

Osnovna muzička škola

 

I i II razred

 

1.

Torić Iva, violončelo

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Tijana Vaščić

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

I  nagrada (90 poena)

 

 

2.

Šišić Milan, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Željko Šišić

kl.sar. Bojana Grče

 

I  nagrada (95 poena)

 

 

3.

Melev Kristina, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Marijana Hodžar

kl.sar. Milena Petrović

 

II nagrada (83 poena)

 

 

4.

Ristić Petar, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Marija Lukić

kl.sar.Jovanka Ristić-Tot

 

II nagrada (85 poena)

 

 

5.

Bogdanović Sofija, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Mira Aćimović

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

I  nagrada (93 poena)

 

 

6.

 

Dragutinović Jovana, kontrabas

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Bogdan Živanović

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

nije nastupila

 

 

 

III razred

 

1.

Mirosavljević Ognjen, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Nevenka Martinić

kl.sar. Nevena Matić

 

II nagrada (82 poena)

 

 

2.

Novaković Neda, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Mira Aćimović

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

II nagrada (86 poena)

 

 

3.

Adamović Uroš, violina

ŠOMO „Petar Stojanović“ Ub

kl. Marija Nikitović

kl.sar.Dalida Grmuša

 

I  nagrada (92 poena)

 

 

4.

Parojčić Đorđe, violončelo

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Pavle Savić

kl.sar. Milena Petrović

 

II nagrada (80 poena)

 

 

5.

Kozina Sara, violina

MŠ „Stevan Mokranjac“ Beograd

kl. Stojan Popović

kl.sar. Jasmina Ranković

 

II nagrada (85 poena)

 

 

6.

Komlenić Nađa, violina

MŠ „Petar Krančević “ Sremska Mitrovica

kl. Olivera Milić-Hiršer

kl.sar. Nina Botić

 

I  nagrada (98 poena)

 

 

7.

Toković Selena, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Mira Aćimović

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

I  nagrada (91 poena)

 

 

8.

Ignjatović Dorotea, violina

MŠ“ Dr V.Vučković“ Beograd

kl. Nevena Tatić

kl.sar.Darinka Paunović

 

III nagrada (79 poena)

 

 

9.

Milovanović Verica, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl.Donka Đorelijevski

kl.sar. Bojana Grče

 

II nagrada (81 poena)

 

 

10.

Zogović Dušan, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl.Ljubica Matić

kl.sar. Jovanka Ristić-Tot

 

II nagrada (84 poena)

 

 

11.

Skokić Lazar, violončelo

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Tijana Vaščić

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

I  nagrada (97 poena)

 

 

12.

Katić Dušan, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Marija Lukić

kl.sar. Jovanka Ristić-Tot

 

II nagrada (83 poena)

 

 

 

 

IV razred

 

1.

Mitrović Strahinja, kontrabas

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Bogdan Živanović

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

I  nagrada (100 poena)

 

 

2.

Janjić Vuk, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Željko Šišić

kl.sar. Bojana Grče

 

II nagrada (81 poena)

 

 

3.

Đukić Blanka, kontrabas

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Bogdan Živanović

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

nije nastupila

 

 

4.

Despot Ema, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Mira Aćimović

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

III nagrada (78 poena)

 

 

5.

Savić Jovana, violina

MŠ „Mokranjac“ Beograd

kl. Stojan Popović

kl.sar. Julijana Šulović

 

I  nagrada (90 poena)

 

 

6.

Šepec Aleksa, kontrabas

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Bogdan Živanović

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

I  nagrada (100 poena)

LAUREAT

 

7.

Jakovljević Jana, violina

OMŠ „Petar Konjović“ Beograd

kl. Dušica Mladenović

kl.sar. Dušan Grozdanović

 

I  nagrada (100 poena)

 

 

8.

Marinković Vojin, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Donka Đorelijevski

kl.sar. Bojana Grče

 

III nagrada (73 poena)

 

 

9.

Aničić Irina, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Mira Aćimović

kl.sar. Sanja Zlatojević

 

III nagrada (75 poena)

 

 

V razred

 

1.

Jovanović Aleksa, violina

OMŠ „Petar Konjović“ Beograd

kl. Nenad Mendelson

kl.sar. Dušan Grozdanović

 

I  nagrada (95 poena)

 

 

2.

Petrović Jelena, violončelo

MŠ „Jovan Bandur“ Pančevo

kl. Bojan Tirmenštajn

kl.sar. Svetlana Tirmenštajn

 

II nagrada (85 poena)

 

 

3.

Stojanović Anđela, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Marijana Hodžar

kl.sar. Milena Petrović

 

III nagrada (70 poena)

 

 

4.

Mitrović Ivana, violina

MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

kl. Marijana Hodžar

kl.sar. Milena Petrović

 

III nagrada (72 poena)