ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
МШ „Ватрослав Лисински“ на Шестом такмичењу „Корнелије“
Београд, 17 – 19. мај 2019.

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
II разред СМШ – IIIд категорија
АНА ПАЈОВИЋ, класа: Саша Кесић 91 I
МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ
II разред СМШ – Va категорија
АНА ПАЈОВИЋ, класа: Саша Кесић 98 I
Честитке на постигнутим резултатима!