PRETKATEGORIJA

Živković Elena I r. OMŠ –       I ( 12) nagrada ( 95 poena)

Klasa: Elena Šever

Ostojić Maša II r. OMŠ-           I (18) nagrada (95 poena)

Klasa: Bojana Vasiljević

 

I KATEGORIJA

Jejina Maša III r. OMŠ-               I (3) nagrada (99 poena)

Klasa: Aleksandra Ravnjak

 

III A KATEGORIJA

Matović Milica VI r. OMŠ-     III (8) nagrada (79,33 poena)

Klasa: Verica Pekmezović

Zogović Mila V r. OMŠ-             III ( 13) nagrada (75 poena)

Klasa: Nataša Đurović

 

III B KATEGORIJA

Mitrović Veljko I r. SMŠ-         III (1) nagrada (84 poena)

Klasa: Vladimir Popović

 

IV KATEGORIJA

Petrović Nina III r. SMŠ-          I (16) nagrada ( 95,33 poena)

Klasa: Elena Šever

Vasić Petar I r. SMŠ-                III (18) nagrada ( 78 poena)

Klasa: Nataša Đurović

Marković Bjanka III r. SMŠ-       Pohvala (74 poena )

Klasa: Dalida Vujadinović Topalović

 

V KATEGORIJA

Gotovčević Isidora III r. SMŠ- III (4) nagrada (81,67 poena)

Klasa: Sofija Mladenović Dokić