Чланови Савета родитеља, школска 2021/2022

Стручна већа и матична школа:

 1. Милош Милошевић
 2. Маријана Маринковић
 3. Љубица Миловановић
 4. Радомир Павловић
 5. Велимирка Мијатовић
 6. Татјана Шалипур

Средња школа:

 1. Љиљана Кеча
 2. Јелена Радоњић
 3. Константина Петреска
 4. Драгана Јовановић

Издвојена одељења:

 1. Марија Спасојевић
 2. Јасмина Вукашиновић
 3. Јована Ракићевић
 4. Предраг Јовановић
 5. Момчило Мићић