Чланови Савета родитеља,шк.2019/2020:

 1. Вукашиновић Јасмина – Издвојено одељење Железник
 2. Николић Мирјана – Издвојено одељење Жарково
 3. Радловић Драган – Издвојено одељење Сремчица
 4. Јовановић Предраг – Издвојено одељење Обреновац
 5. Маринковић Маријана – Одсек гудача
 6. Мишковић Марија – Одсек хармонике
 7. Лепосавић Ивана – Одсек гитаре
 8. Милошевић Милош – Одсек клавира
 9. Плазинић Дејан – Одесек дувача
 10. Ташовски Константина – први разред СМШ
 11. Јовановић Драгана – други разред СМШ
 12. Радојичић Драган – трећи разред СМШ
 13. Обрадовић Жико – четврти разред СМШ