Средња музичка школа – упис ученика у први разред

Секретаријат школе

понедељак, 29.јун     8.00 – 16.00 часова

 

Потребна документација:

– читко попуњена уписна пријава (може бити преузета на сајту школе или лично у школи, при упису)

– фотокопија извода из матичне књиге рођених

– лекарско уверење за упис у средњу музичку школу