Професор солфеђа Саша Кесић је стипендиста аустријске владе –Ernst Mach – и тренутно је на  деветомесечном студијском боравку на Akademie der bildenden Kˆunste у Бечу.

Током боравка представио је истраживања са темом о односу постсоцијализма и квир политика у оквиру излагања Post-socialistic queer politics, као и кроз интернационални колоквијум Positions:Philosophy, Research, Society на Alpen-Adria универзитету у Клагенфурту.

Честитамо!