Talentovani učenici naše škole kojima su dodeljena novčana sredstva iz Fonda za mlade talente Grada Beograda:

Jovana Anđelković, takmičenje (gitara) Vejmar, Nemačka

Strahinja  Mitrović, kupovina kontrabasa
Aleksa Šepec, kupovina kontrabasa

Petar Petković, kupovina kontrabasa

Isidora Gotovčević, kupovina polukoncertnog klavira
Marija Radovanović, kupovina gudala za violinu
Dunja Gavrilović, kupovina violončela