Међународно такмичење „Даворин Јенко“ Београд

Труба:

  1. Јован Николић 2.омш 100 поена – ЛАУРЕАТ

Класа Вук Дајић

Клавирска сарадња  Милена Петровић

Тромбон :

  1. Вук Радић 2.омш 98 поена – ЛАУРЕАТ

Класа Ђорђе Антић

Клавирска сарадња  Катарина Митровић

Кларинет:

  1. Ива Јаковљевић 4.омш 98,75 поена – ПРВА НАГРАДА
  2. Тамара Марић 3.смш 98 поена – ЛАУРЕАТ

Класа Јована Стојановић

Клавирска сарадња  Јованка Ристић Тот

Обоа:

  1. Аја Јовановић 1.омш 98 поена – ПРВА НАГРАДА
  2. Нађа Чабрило 3.омш 98 поена – ПРВА НАГРАДА
  3. Невена Арсић 4.омш 97 поена – ПРВА НАГРАДА
  4. Софија Деспић 4.смш 100 поена – ЛАУРЕАТ

Класа Катерина Крстић

     Клавирска сарадња  Верослава Ранчић

Галерија: