ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

МШ „Ватрослав Лисински“ 

 

Такмичење „Иван Ријевац“, Словенија

Словенија, 26. јануар 2020.

 

Срна Стајић                                  I награда (95)                                   

 

класа: Елена Шевер 

 

Честитке на постигнутим резултатима!