Резултати:

  1. Николина Стојановић, I омш, I награда, 90 поена
  2. Наташа Јанковић, II омш, II награда, 80,33 поена
  3. Данило Ђорђевић, IV омш, II награда, 82 поена
  4. Андреа Пајовић, IV омш, II награда, 85 поена
  5. Лазар Рацић, IV омш, II награда, 86 поена