Чланови тимова и стручних актива МШ “Ватрослав Лисински“ 2021/22.

Школски тимови и активи:

 • Тим за израду годишњег плана рада школе

 1. Зоран Готовчевић, директор школе
 2. Јована Стојановић, помоћница директора
 3. Весна Ивановић, помоћниа директора
 4. Мајда Марић, стручни сарадника –психолог
 5. Александра Хип Фимић, стручни сарадник-педагог

 

 • Тим за израду извештаја о реализацији плана рада школе

 1. Зоран Готовчевић, директор школе
 2. Весна Ивановић, помоћница директора
 3. Joвана Стојановић, помоћница директора
 4. Мајда Марић, стручни сарадник-психолог школе
 5. Александра Хип Фимић, стручни сарадник-педагог школе

 

 • Тим за самовредновање и вредновање рада школе

 1. Зоран Готовчевић, директор школе
 2. Весна Ивановић, представница стручног већа хармоника
 3. БогданЖивановић, представник стручног већа гудача
 4. Владимир Поповић, представник стручног већа клавира
 5. Катерина Крстић, представница стручног већа дувачких инструмената, удараљки и соло певача
 6. Милош Аџић, представник стручног већа гитара и харфе
 7. Светлана Поповић, представнца стручног већа теоретске наставе
 8. Драгана Бабић, представница стручног већа опште образовне наставе
 9. Мајда Марић, стручни сардник, психолог школе
 10. Александра Хип Фимић, стручни сарадник, педагог школе, руководилац тима
 11. Милош Милошевић, представник Савета родитеља
 12. Слободан Рогошић, представник Школског одбора
 13. Маша Цвејић,  представница Ученичког парламента

 

 • Стручни актив за развојно планирање

 1. Мајда Марић, стручни сарадник, психолог, руководилац тима
 2. Александра Хип Фимић, стручни сарадник, педагог школе
 3. Јована Станојевић, помоћница директора
 4. Илинка Живковић Трифуновић, представница стручног већа опште образовне наставе
 5. Данијела Кличковић, представница стручног већа теоретске наставе
 6. Надежда Миленковић, представница стручног већа хармонике
 7. Милена Поповић, представник стручног већа клавира
 8. Милица Степаноски, представница стручног већа гитаре и харфе
 9. ЉубицаМатић, представница стручног већа гудача
 10. Станислава Васиљевић Салаћанин, представница стручног већа дувачких инструмената, ударљки и соло певача
 11. Љубица Миловановић, представнца Савета родитеља
 12. Ирина Черњавски Шантрић, предстваница, јединице локалне самоуправе, члан Школског одбора
 13. Катарина Мирковић, представни ученичког парламента

 

 • Стручни актив за развој школског програма

 1. Мајда Марић, стручни сарадник, психолог
 2. Александра Хип Фимић, стручни сарадник, педагог, руководилац
 3. Жељко Шишић, представник стручног већа гудача
 4. Миодраг Крстић, представник стручног већа хармоника
 5. Ивана Поповић, представница стручног већа теоретске наставе
 6. ДалидаТопаловић, представница стручног већа клавира
 7. Стефан Јовандарић, представник стручног већа гитара и харфе
 8. Маћић Биљана, представница стручног већа дувачких инструмената, удараки и соло певача
 9. Марија Арамбашић, представница стручног већа  опште образовне наставе

 

 • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 1. Зоран Готовчевић, директор школе
 2. МајдаМарић, стручни сарадника, психолог и руководилац тима
 3. Александра Хип Фимић, стручни сарадник, педагог
 4. Невенка Мартинић, представница стручног већа гудача
 5. Биљана Маћић, представница стручног већа дуваких инструмената, удараљки и соло певача
 6. Невена Ђорђевић, представнивца стручног већа дувачких инструмената, удараљки и соло певача
 7. Драган Миловановић, представник стручног већа теоретске наставе
 8. Маријана Маринковић, представник Савета родитеља
 9. Снежана Максимовић, представница локалне јединице самоуправе, члан Школског одбора
 10. Миа Јовановић, представник ученичког парламента
 11. Ћорић Зоран, представник МУП-а

 

 • Стручни тим за инклузивно образовање

 1. Мајда Марић, руководилац Тима за инклузивно образовање, стручни сарадник, психолог
 2. Александра Хип Фимић, стручни сарадник педагог
 3. Тања Бабић, одељењски старешина првог разреда СМШ
 4. Марија Арамбашић, одељењски старешина првог разреда СМШ
 5. Катарина Павловић, одељењски старешина другог разреда СМШ
 6. Ивана Вуја, одељењски старешина другог разреда СМШ
 7. Саша Кесић, разредни старешина за четвртог разреда СМШ
 8. Илинка Живковић Трифуновић, разредни старешина четвртог разреда СМШ
 9. Бранко Џиновић, наставник
 10. Богдан Живановић, наставник
 11. Јована Стојановић, наставник
 12. Александра Томић, родитељ
 13. Добривоје Илић, родитељ
 14. Вукица Јовановић, родитељ

 

 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Зоран Готовчевић, директор
 2. Ивана Поповић, руководилац Тима
 3. Илинка Живковић Трифуновић, помоћница директора
 4. Мајда Марић, стручни сарадник психолог школе
 5. Александра Хип Фимић, стручни сарданик, педагог школе
 6. Јелена Готовчевић, наставник, руководилац стручног већа хармоника
 7. Софија Младеновић, наставник, руководилац стручног већа клавира
 8. Тијана Вашчић, члана стручног већа гудачког одсека
 9. Милош Стевановић, представник стручног већа дувача
 10. Милан Дерета, руководилац стручног већа гитара и харфе
 11. Јаћевић Весна, представник Савета родитеља
 12. Мирела Пудар, представник јединице локалне самоуправе

 

 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва (концертних извођења)

 1. Стручно веће општеобразовне наставе
 2. Данијела Кличковић, представник  групе предмета теоретске наставе
 3. Невенка Мартинић, наставник виолине, руководилац тима за концертна извођења
 4. Раде Пејичић, представник родитеља

 

 • Тим за каријерно вођење и професионалну орјентацију

 1. Саша Кесић, одељењски старешина ученика четвртог разреда
 2. Илинка Живковић Трифуновић, одељењски старешина ученика четвртог разреда
 3. Одељењско веће четвртог разреда СМШ
 4. Мајда Марић, стручни сарадник, психолог
 5. Александра Хип Фимић, стручни сарадник педагог

 

 • Тим за професионални развој
 1. Зоран Готовчевић, директор школе
 2. Весна Ивановић, помоћница директора
 3. Илинка Живковић Трифуновић, помоћница директора
 4. Јована Станојевић, помоћница директора
 5. Зоран Гортнар, руководила стручног већа опште образовне наставе
 6. Наставниици теоретских предмета завршних разреда ОМШ
 7. Руководиоци стручних већа инструменталних одсека

 

 • Тим за организацију пријемног испита

ОСНОВНА ШКОЛА
 1. Елена Шевер, наставник клавира
 2. Тамара Кузмановић, наставник клавира
СРЕДЊА ШКОЛА
 1. Ана Поњавић, наставник клавира
 2. Весна Ивановић, наставник хармонике
 3. Тијана Вашчић, наставник виолончела
 4. Мира Аћимовић, наставник виолине
 5. Вук Дајић, наставник трубе
 6. Јанаки Пејов, наставник гитаре
 7. Минић Наташа, наставник хармонике
 8. Јована Крстић, наставник солфеђа

 

 • Тим за промоцију дефицитарних инструмената

 1. Алекса Илић, наставник харминике
 2. Милиа Будимиров, наставница хорне
 3. Урош Пекмезовић, наставник трубе
 4. Вук Дајић, наставник трубе
 5. Ђорђе Антић, наставник тромбона
 6. МаријаЂурђевић-Павловић, наставница харфе
 7. Милица Пекмезовић, корепетитор
 8. Ракић Милан, наставник кларинета
 9. Надежда Миленковић, наставник хармонике

 

 • Тим за организацију и праћење концертних активности

 1. Невенка Мартинић наставник виолине, руководила тима
 2. Станислава Васиљевић, наставник флауте
 3. Марија Ђурђевић Павловић, наставник харфе
 4. Ана Маркишић, наставник клавира
 5. Невена Матић, наставник клавира
 6. Верица Пекмезовић, наставник клавира
 7. Јелена Готовчевић, наставник хармоника