Članovi timova i stručnih aktiva MŠ “Vatroslav Lisinski“ 2021/22.

Školski timovi i aktivi:

 • Tim za izradu godišnjeg plana rada škole

 1. Zoran Gotovčević, direktor škole
 2. Jovana Stojanović, pomoćnica direktora
 3. Vesna Ivanović, pomoćnia direktora
 4. Majda Marić, stručni saradnika –psiholog
 5. Aleksandra Hip Fimić, stručni saradnik-pedagog

 

 • Tim za izradu izveštaja o realizaciji plana rada škole

 1. Zoran Gotovčević, direktor škole
 2. Vesna Ivanović, pomoćnica direktora
 3. Jovana Stojanović, pomoćnica direktora
 4. Majda Marić, stručni saradnik-psiholog škole
 5. Aleksandra Hip Fimić, stručni saradnik-pedagog škole

 

 • Tim za samovrednovanje i vrednovanje rada škole

 1. Zoran Gotovčević, direktor škole
 2. Vesna Ivanović, predstavnica stručnog veća harmonika
 3. BogdanŽivanović, predstavnik stručnog veća gudača
 4. Vladimir Popović, predstavnik stručnog veća klavira
 5. Katerina Krstić, predstavnica stručnog veća duvačkih instrumenata, udaraljki i solo pevača
 6. Miloš Adžić, predstavnik stručnog veća gitara i harfe
 7. Svetlana Popović, predstavnca stručnog veća teoretske nastave
 8. Dragana Babić, predstavnica stručnog veća opšte obrazovne nastave
 9. Majda Marić, stručni sardnik, psiholog škole
 10. Aleksandra Hip Fimić, stručni saradnik, pedagog škole, rukovodilac tima
 11. Miloš Milošević, predstavnik Saveta roditelja
 12. Slobodan Rogošić, predstavnik Školskog odbora
 13. Maša Cvejić,  predstavnica Učeničkog parlamenta

 

 • Stručni aktiv za razvojno planiranje

 1. Majda Marić, stručni saradnik, psiholog, rukovodilac tima
 2. Aleksandra Hip Fimić, stručni saradnik, pedagog škole
 3. Jovana Stanojević, pomoćnica direktora
 4. Ilinka Živković Trifunović, predstavnica stručnog veća opšte obrazovne nastave
 5. Danijela Kličković, predstavnica stručnog veća teoretske nastave
 6. Nadežda Milenković, predstavnica stručnog veća harmonike
 7. Milena Popović, predstavnik stručnog veća klavira
 8. Milica Stepanoski, predstavnica stručnog veća gitare i harfe
 9. LjubicaMatić, predstavnica stručnog veća gudača
 10. Stanislava Vasiljević Salaćanin, predstavnica stručnog veća duvačkih instrumenata, udarljki i solo pevača
 11. Ljubica Milovanović, predstavnca Saveta roditelja
 12. Irina Černjavski Šantrić, predstvanica, jedinice lokalne samouprave, član Školskog odbora
 13. Katarina Mirković, predstavni učeničkog parlamenta

 

 • Stručni aktiv za razvoj školskog programa

 1. Majda Marić, stručni saradnik, psiholog
 2. Aleksandra Hip Fimić, stručni saradnik, pedagog, rukovodilac
 3. Željko Šišić, predstavnik stručnog veća gudača
 4. Miodrag Krstić, predstavnik stručnog veća harmonika
 5. Ivana Popović, predstavnica stručnog veća teoretske nastave
 6. DalidaTopalović, predstavnica stručnog veća klavira
 7. Stefan Jovandarić, predstavnik stručnog veća gitara i harfe
 8. Maćić Biljana, predstavnica stručnog veća duvačkih instrumenata, udaraki i solo pevača
 9. Marija Arambašić, predstavnica stručnog veća  opšte obrazovne nastave

 

 • Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

 1. Zoran Gotovčević, direktor škole
 2. MajdaMarić, stručni saradnika, psiholog i rukovodilac tima
 3. Aleksandra Hip Fimić, stručni saradnik, pedagog
 4. Nevenka Martinić, predstavnica stručnog veća gudača
 5. Biljana Maćić, predstavnica stručnog veća duvakih instrumenata, udaraljki i solo pevača
 6. Nevena Đorđević, predstavnivca stručnog veća duvačkih instrumenata, udaraljki i solo pevača
 7. Dragan Milovanović, predstavnik stručnog veća teoretske nastave
 8. Marijana Marinković, predstavnik Saveta roditelja
 9. Snežana Maksimović, predstavnica lokalne jedinice samouprave, član Školskog odbora
 10. Mia Jovanović, predstavnik učeničkog parlamenta
 11. Ćorić Zoran, predstavnik MUP-a

 

 • Stručni tim za inkluzivno obrazovanje

 1. Majda Marić, rukovodilac Tima za inkluzivno obrazovanje, stručni saradnik, psiholog
 2. Aleksandra Hip Fimić, stručni saradnik pedagog
 3. Tanja Babić, odeljenjski starešina prvog razreda SMŠ
 4. Marija Arambašić, odeljenjski starešina prvog razreda SMŠ
 5. Katarina Pavlović, odeljenjski starešina drugog razreda SMŠ
 6. Ivana Vuja, odeljenjski starešina drugog razreda SMŠ
 7. Saša Kesić, razredni starešina za četvrtog razreda SMŠ
 8. Ilinka Živković Trifunović, razredni starešina četvrtog razreda SMŠ
 9. Branko Džinović, nastavnik
 10. Bogdan Živanović, nastavnik
 11. Jovana Stojanović, nastavnik
 12. Aleksandra Tomić, roditelj
 13. Dobrivoje Ilić, roditelj
 14. Vukica Jovanović, roditelj

 

 • Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

 1. Zoran Gotovčević, direktor
 2. Ivana Popović, rukovodilac Tima
 3. Ilinka Živković Trifunović, pomoćnica direktora
 4. Majda Marić, stručni saradnik psiholog škole
 5. Aleksandra Hip Fimić, stručni sardanik, pedagog škole
 6. Jelena Gotovčević, nastavnik, rukovodilac stručnog veća harmonika
 7. Sofija Mladenović, nastavnik, rukovodilac stručnog veća klavira
 8. Tijana Vaščić, člana stručnog veća gudačkog odseka
 9. Miloš Stevanović, predstavnik stručnog veća duvača
 10. Milan Dereta, rukovodilac stručnog veća gitara i harfe
 11. Jaćević Vesna, predstavnik Saveta roditelja
 12. Mirela Pudar, predstavnik jedinice lokalne samouprave

 

 • Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva (koncertnih izvođenja)

 1. Stručno veće opšteobrazovne nastave
 2. Danijela Kličković, predstavnik  grupe predmeta teoretske nastave
 3. Nevenka Martinić, nastavnik violine, rukovodilac tima za koncertna izvođenja
 4. Rade Pejičić, predstavnik roditelja

 

 • Tim za karijerno vođenje i profesionalnu orjentaciju

 1. Saša Kesić, odeljenjski starešina učenika četvrtog razreda
 2. Ilinka Živković Trifunović, odeljenjski starešina učenika četvrtog razreda
 3. Odeljenjsko veće četvrtog razreda SMŠ
 4. Majda Marić, stručni saradnik, psiholog
 5. Aleksandra Hip Fimić, stručni saradnik pedagog

 

 • Tim za profesionalni razvoj
 1. Zoran Gotovčević, direktor škole
 2. Vesna Ivanović, pomoćnica direktora
 3. Ilinka Živković Trifunović, pomoćnica direktora
 4. Jovana Stanojević, pomoćnica direktora
 5. Zoran Gortnar, rukovodila stručnog veća opšte obrazovne nastave
 6. Nastavniici teoretskih predmeta završnih razreda OMŠ
 7. Rukovodioci stručnih veća instrumentalnih odseka

 

 • Tim za organizaciju prijemnog ispita

OSNOVNA ŠKOLA
 1. Elena Šever, nastavnik klavira
 2. Tamara Kuzmanović, nastavnik klavira
SREDNJA ŠKOLA
 1. Ana Ponjavić, nastavnik klavira
 2. Vesna Ivanović, nastavnik harmonike
 3. Tijana Vaščić, nastavnik violončela
 4. Mira Aćimović, nastavnik violine
 5. Vuk Dajić, nastavnik trube
 6. Janaki Pejov, nastavnik gitare
 7. Minić Nataša, nastavnik harmonike
 8. Jovana Krstić, nastavnik solfeđa

 

 • Tim za promociju deficitarnih instrumenata

 1. Aleksa Ilić, nastavnik harminike
 2. Milia Budimirov, nastavnica horne
 3. Uroš Pekmezović, nastavnik trube
 4. Vuk Dajić, nastavnik trube
 5. Đorđe Antić, nastavnik trombona
 6. MarijaĐurđević-Pavlović, nastavnica harfe
 7. Milica Pekmezović, korepetitor
 8. Rakić Milan, nastavnik klarineta
 9. Nadežda Milenković, nastavnik harmonike

 

 • Tim za organizaciju i praćenje koncertnih aktivnosti

 1. Nevenka Martinić nastavnik violine, rukovodila tima
 2. Stanislava Vasiljević, nastavnik flaute
 3. Marija Đurđević Pavlović, nastavnik harfe
 4. Ana Markišić, nastavnik klavira
 5. Nevena Matić, nastavnik klavira
 6. Verica Pekmezović, nastavnik klavira
 7. Jelena Gotovčević, nastavnik harmonika