Почетна / Тимови и стручни активи

Тимови и стручни активи

Чланови тимова и стручних актива МШ “Ватрослав Лисински“ 2017/18

 

Тим за самовредовање рада школе:

 1. Зоран Готовчевић, директор школе
 2. Весна Ивановић, помоћник директора и представник одсека хармоника
 3. Богдан Живановић, представник гудачког одсека
 4. Душица Радуловић, представник клавирског одсека
 5. Тамара Урошевић/Катерина Крестић, представник дувачког одсека
 6. Драган Петровић, представник одсека гитара
 7. Ивана Поповић, помоћник директора и представник одсека за теоретску наставу
 8. Ивана Радовановић Вуја – представник општеобразовне наставе
 9. Александра Хип Фимић, стручни сарадник, педагог школе
 10. Магдалена Шепец, представник Савета родитеља
 11. Мила Бабић, представник Школског одбора
 12. Јована Ђукић, представник Ученичког парламента

 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Мајда Марић, психолог школе и руководилац Тима
 2. Александра Хип Фимић, педагог школе
 3. Оливера Савић, наставник
 4. Биљана Маћић, наставник
 5. Тамара Илић Петров, представник Савета родитеља
 6. Соња Здравковић, представник локалне јединице самоуправе
 7. Ћорић Зоран, представник МУП-а.

 

Тим за инклузивно образовање:

 1. Ирена Ванић , руководилац Тима, психолог
 2. Александра Хип Фимић, педагог школе
 3. Мајда Марић, психолог школе и наставник психологије
 4. Душица Радуловић – наставник клавира

 

Стручни актив за школско развојно планирање:

 1. Данило Митровић, представник клавирског одсека
 2. Игор Ивић, руководилац одсека гитаре
 3. Љубица Матић, преставник наставника
 4. Станислава Васиљевић Салаћанин, преставник наставника
 5. Вишеслав Чучуковић , преставник наставника
 6. Татјана Бабић, представник теоретског одсека
 7. Мајда Марић, стручни сарадник, представник одсека ООН, психолог школе, руководилац Тима
 8. Александра Хип Фимић, педагог школе
 9. Јована Анђелковић, представник Ученичког парламента
 10. Тамара Петров  Илић, представник Савета родитеља
 11. Соња Здравковић, предстваник Јединице локалне самоуправе.

 

Стручни актив за развој школског програма:

 1. Бојана Стаоровић, председник Стручног актива за развој школског програма и представник гудачког одсека
 2. Миодраг Крстић, представник одсека хармоника
 3. Саша Кесић, представник теоретског одсека
 4. Далида Топаловић, представник клавирског одсека
 5. Милан Дерета, представник одсека гитара
 6. Никола Улемек, представник одсека дувача
 7. Мајда Марић, стручни сарадник, психолог школе
 8. Снежана Костић, представник одсека ООН наставе, записничар

 

Тим за промоцију дефицитарних инструмената:

 1. Марко Кончаревић, наставник хармонике
 2. Алекса Илић, наставник хармонике
 3. Александар Јотић, наставник хорне
 4. Урош Пекмезовић, наставник трубе
 5. Ђорђе Антић, наставник тромбона
 6. Марија Ђурђевић-Павловић, наставник харфе
 7. Олга Петровић, корепетитор

 

Тим за организацију пријемног испита за ОМШ:

 1. Елена Шевер, наставник клавира
 2. Верица Пекмезовић, наставник клавира
 3. Ана Поњавић, наставник клавира
 4. Богдан Живановић, наставник контрабас
 5. Весна Ивановић, наставник хармонике (помоћник директора)
 6. Минић Наташа, наставник хармонике
 7. Тијана Вашчић, наставник виолончела
 8. Донка Ђорелијевски, наставник виолине
 9. Жељко Шишић, наставник виолине
 10. Мира Аћимовић, наставник виолине
 11. Љубиша Јовановић, наставник кларинета
 12. Драган Петровић, наставник гитаре
 13. Павловић Катарина, наставник солфеђа
 14. Капларевић Марија, наставник солфеђа

 

Тим за организацију и праћење концертне активности ученика:

 1. Невенка Мартинић, наставник виолине
 2. Станислава Васиљевић Салаћанин, наставник флаута
 3. Марија Ђурђевић павловић, наставник харфе
 4. Невена Матић, наставник клавира
 5. Ана Маркишић, наставник клавира
 6. Ира Букумировић, наставник клавира
 7. Верица Пекмезовић, корепетитор
 8. Јелена Готовчевић, наставник хармонике

 

Тим за израду годишњег програма рада школе:

 1. Зоран Готовчевић, директор школе
 2. Весна Ивановић, помоћник директора и представник одсека хармоника
 3. Ивана Поповић, помоћник директора и представник одсека за теоретску наставу
 4. Александра Хип Фимић, педагог школе
 5. Мајда Марић, психолог

 

Тим за израду извештаја о раду школе:

 1. Зоран Готовчевић, директор школе
 2. Весна Ивановић, помоћник директора и представник одсека хармоника
 3. Ивана Поповић, помоћник директора и представник одсека за теоретску наставу
 4. Александра Хип Фимић, педагог школе
 5. Мајда Марић, психолог

 

Стручни актив за каријерно вођење и саветовање:

 1. Мајда Марић, представник одсека ООН, психолог школе, руководилац Тима
 2. Јелена Готовчевић, наставник хармонике
 3. Мина Алексић, представник гудачког одсека
 4. Наташа Ђуровић, представник клавирског одсека
 5. Саша Кесић, представник теоретских предмета
 6. Невена Пољак, представник теоретских предмета
 7. Стојанка Вукомановић, представник одсека дувача и соло певања
 8. Софија Михаиловић, представник одсека гитаре