Почетна / Тимови и стручни активи

Тимови и стручни активи

Чланови тимова и стручних актива МШ “Ватрослав Лисински“ 2016/17

 

Тим за самовредовање рада школе:

 1. Зоран Готовчевић, директор школе
 2. Весна Ивановић, помоћник директора и представник одсека хармоника
 3. Богдан Живановић, представник гудачког одсека
 4. Душица Радуловић, представник клавирског одсека
 5. Божидар Антић, представник дувачког одсека
 6. Драган Петровић, представник одсека гитара
 7. Ивана Поповић, представник одсека за теоретску наставу
 8. Ивана Радовановић Вуја – представник општеобразовне наставе
 9. Александра Хип Фимић, стручни сарадник, психолог школе
 10. Магдалена Шепец, представник Савета родитеља
 11. Мила Бабић, представник Школског одбора
 12. Јована Ђукић, представник Ученичког парламента

 

 

 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

 

 1. Мајда Марић, психолог школе и руководилац Тима
 2. Оливера Савић, наставник
 3. Биљана Маћић, наставник
 4. Тамара Илић Петров, представник Савета родитеља
 5. Соња Здравковић, представник локалне јединице самоуправе
 6. Ћорић Зоран, представник МУП-а.

 

Тим за инклузивно образовање:

 1. Ирена Ванић , руководилац Тима, психолог
 2. Раде Пејчић, разредни старешина и наставник стручних предмета
 3. Мајда Марић, психолог школе и наставник психологије
 4. Александар Црнатовић, родитељ
 5. Анита Савић, персонални и педагошки асистент

 

 

 

 

Стручни актив за школско развојно планирање:

 1. Бојана Грче, представник клавирског одсека
 2. Игор Ивић, руководилац одсека гитаре
 3. Љубица Матић, руководилац гудачког одсека
 4. Станисалва Васиљевић Салаћанин, руководилац, дувачког одсека
 5. Јелена Готовчевић , руководилац одсека хармоника
 6. Татјана Бабић, представник теоретског одсека
 7. Стефан Нешић – представник одсека ООН
 8. Мајда Марић, стручни сарадник, психолог школе, руководилац Тима
 9. Исидора Исаковић, представник Ученичког парламента
 10. Тамара Петров  Илић, представник Савета родитеља
 11. Соња Здравковић, предстваник Јединице локалне самоуправе.

 

 

Стручни актив за развој школског програма:

 1. Љубица Матић, председник Стручног актива за развој школског програма и представник гудачког одсека
 2. Миодраг Крстић, представник одсека хармоника
 3. Саша Кесић, представник теоретског одсека
 4. Далида Топаловић, представник клавирског одсека
 5. Милан Дерета, представник одсека гитара
 6. Александар Гајић, представник одсека дувача
 7. Мајда Марић, стручни сарадник, психолог школе
 8. Снежана Костић, представник одсека ООнаставе, записничар

 

 

 

Тим за промоцију дефицитарних инструмената:

 1. Александар Будимир, наставник хармонике
 2. Александар Јотић, наставник хорне
 3. Урош Пекмезовић, наставник трубе
 4. Божидар Антић, наставник обое
 5. Ђорђе Антић, наставник тромбона
 6. Марија Ђурђевић-Павловић, наставник харфе
 7. Невена Матић, корепетитор

 

 

Тим за организацију пријемног испита за ОМШ:

 1. Елена шевер, наставник клавира
 2. Весна Радић, наставник клавира
 3. Верица Пекмезовић, наставник клавира
 4. Ана Поњавић, наставник клавира
 5. Богдан Живановић, наставник контрабас
 6. Стојанка Вукомановић, наставник соло певања
 7. Весна Ивановић, наставник хармонике(помоћник директора)
 8. Тијана Вашчић, наставник виолончела
 9. Љубица Матић, наставник виолине
 10. Никола Улемек, наставник кларинета
 11. Поповић Горан, наставник гитаре
 12. Павловић Катарина, наставник солфеђа
 13. Поповић Светлана, наставник солфеђа
 14. Минић Наташа, наставник хармонике