U toku je polaganje prijemnog ispita za upis novih đaka u Osnovnu muzičku školu za školsku
2016/2017. godinu.

Prijavljivanje je završeno.


Detaljnije informacije o prijemnom ispitu.

Logovanje prijavljenih kandidata:

Logovanje