У току је полагање пријемног испита за упис нових ђака у Основну музичку школу за школску
2016/2017. годину.

Пријављивање је завршено.


Детаљније информације о пријемном испиту.

Логовање пријављених кандидата:

Логовање